Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. elä- U    'él'  de 'leben'  en 'live (intr)'  UEW № 132 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Élet. Életkor


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn elä- 'leben; wohnen'
   
  észt ela- 'leben; wohnen'
   
  számi/lappLiellē - 'leben; wohnen'
  Lɑ̄llē- 'leben; wohnen'
  Nælle- 'leben; wohnen'
  Nǣl- 'leben; wohnen'
  Kldieᵢlle- 'leben; wohnen'Kuollan:535
  Tjielle- (jea-) 'leben; wohnen'Kuollan:535
   
  ? mordvinEeŕa- 'leben; wohnen'
  Eäŕa- 'leben; wohnen'
  Meŕa- 'leben; wohnen'
   
  mari/cseremiszKBəle- 'leben; wohnen'
  Uile- 'leben; wohnen'
  Bile- 'leben; wohnen'
   
  udmurt/votjákSul- 'leben; wohnen'
  Gulị̑- 'leben; wohnen; sein'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSol- 'leben'
  Pov- 'leben'
  POo·l- 'leben'
   
  hanti/osztjákVjel 'Quellader'Ostjakisches:200-202
  Vjĕlwäγləs-: koləγləs pän os jĕlwäγləs 'er starb und wurde wieder lebendig'
  Vjĕləw 'neu, frisch (Fleisch, Schnee)'
  DNjĕtəp 'neu, frisch (Fleisch, Schnee)'Ostjakisches:200-202
  Ojilpȧlə- 'genesen (von einer Krankheit)'Ostjakisches:200-202
  Ojilpət- 'wiederbeleben (z.B. einen Ertrunkenen)'
  Ojiləp 'neu, frisch (Fleisch, Schnee)'
   
  manysi/vogulTJilt- 'gesund od. geheilt werden'WV:35
  KUjält- 'gesund od. geheilt werden'WV:35
  Pjält- 'gesund od. geheilt werden'WV:35
  Sojalt- 'gesund od. geheilt werden'WV:35
   
  magyar él- 'leben; genießen, gebrauchen'
  ÚESz.él
   
  nyenyecOjīľe- 'leben; wohnen'Juraksamojedisches:127
   
  enyecChiði- 'leben'
  Bjire- 'leben'
   
  nganaszan ńile- 'leben'
   
  szölkupTailá- 'leben'
  Turīla- 'leben'MSFOu:122: 332 (Lehtisalo)
  Tyela- 'leben'DonnMskr
  Keilá- 'leben'
   
  kamassz ʒ́ilī- 'wieder aufleben'
   ʒ́ili 'lebendig'
   
  tajgi ilinde 'lebendig'MSFOu:64: 44 (Klaproth mitg. Donner)


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A vogul t képző.

  Az osztják, vogul, nyenyec j, nganaszan ń és kamassz z másodlagos hangok.

  A mordvin szó akkor tartozik ide, ha szórványos l > r (> ŕ) hangváltozás feltételezhető.

  Az osztják V jel 'forrás' szó jelentéséhez vö. orosz живец 'föld alatti forrás' ~ жить 'él, lakik'. Az osztják V jĕləw szóban 'élő, eleven, élénk' → 'friss' → 'új' jelentésfejlődés mehetett végbe.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 63, 95, 210, 214, 279 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 38 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Sajn: Dem 58, 112 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Lehtisalo: FUF 21: 39 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Lehtisalo: MSFOu 56: 83 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 773 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 465 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 34: 200 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • Lytkin: VFUJa 1962: 41 = Вопросы Финно-угорского языкознания I. (1962)–.
  • VokPerm 92 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.