Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćuća FU    'csúcs, hegycsúcs'  de 'Spitze, Gipfel'  en 'point, peak'  UEW № 72 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Hegyes. Éles


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? mordvin ćoćańa 'Gipfel'FUF: 19:158 (Paasonen mitg. Toivonen)
  Ećoćańa 'spitz, spitzig, scharf'JSFOu: 61/3:84 (Ravila)
   
  ? magyar csúcs 'Spitze; Gipfel, Wipfel, Giebel'
  regcsűcs 'Spitze eines Tuches, eines Kissens; die Schnauze (an einem Kruge)'
  ÚESz.csúcs
  ÚESz.csűcs


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A mordvin ńa képző.

  Az egyeztetés a távoli rokonság és az összehasonlítandó szavak hangutánzó/hangfestő jellege miatt bizonytalan. A votják ǯuǯi̮t 'magas', zürjén ǯuǯ 'magasság, mélység, szakadék', finn tunturi 'magas hegygerinc', lapp N duoddâr -dˈd- 'hegyi pálya, magas hegyi lápvidék, kopasz hegy' (Wichmann: FUF 11: 186; Äimä: MSFOu. 45: 209; EtSz.; SzófSz.) esetében a permi szavaknak sem a szókezdő, sem pedig a szó belseji affrikátái nem magyarázhatók a *ć hangból, a finn adat pedig a lapp szó átvétele. A lapp szó eredeti finn megfelelője a tanner (Gen. tanteren) 'füves talaj, füves mező'.

  A vogul (Kann. JSFOu. 30/8: 28) LM tuńśeŋ 'magasszó (Toivonen: FUF 19: 159) a vogul LM tūńś- 'áll' igéből képzett alak, így nem tartozhat ide.  Bibliográfia
  • Collinder: CompGr 54, 389 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Toivonen: FUF 19: 158 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: Vir 1945: 394 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.