Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćuća FU    'csúcs, hegycsúcs'  de 'Spitze, Gipfel'  en 'point, peak'  UEW № 72 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Hegyes. Éles


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? mordvin ćoćańa 'Gipfel'FUF: 19:158 (Paasonen mitg. Toivonen)
  Ećoćańa 'spitz, spitzig, scharf'JSFOu: 61/3:84 (Ravila)
   
  ? magyar csúcs 'Spitze; Gipfel, Wipfel, GiebelMNSz HHC
  regcsűcs 'Spitze eines Tuches, eines Kissens; die Schnauze (an einem Kruge)MNSz HHC


  Magyarázat

  Mord. ńa ist ein Ableitungssuffix.

  Die Zusammenstellung ist wegen der entfernten Verwandtschaft sowie wegen des onomatopoetischen Charakters der verglichenen Wörter unsicher. Bei wotj. ǯuǯi̮t 'hoch', syrj. ǯuǯ 'Höhe, Tiefe, Abgrund', finn. tunturi 'hoher Bergsrücken', lapp. N duoddâr -dˈd- 'mountain tract, high mountain moorland, bare mountain' (Wichmann: FUF 11: 186; Äimä: MSFOu. 45: 209; EtSz.; SzófSz.) können die anlautenden und inlautenden Affrikaten der permischen Wörter nicht vom *ć hergeleitet werden, das finnische Wort ist eine Übernahme aus dem Lapp. Die ursprüngliche finn. Entsprechung des lapp. Wortes ist tanner (Gen. tanteren) 'Grasboden, Grasfeld'.

  Wog. (Kann. JSFOu. 30/8: 28) LM tuńśeŋ 'hoch' (Toivonen: FUF 19: 159) ist eine Ableitung von wog. LM tūńś- 'stehen', so daß es nicht hierher gehören kann.  Bibliográfia
  • Collinder: CompGr 54, 389 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Toivonen: FUF 19: 158 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: Vir 1945: 394 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.