Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. alɜ- FU    'varázsigét mond, elvarázsol'  de 'Zauberworte hersagen, verzaubern'  en 'recite an incantation, cast a spell on, enchant (vt)'  UEW № 9 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Varázslat


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mordvinEalta- 'ígérni; versprechen'Bud [mord]
  Ealsta- 'versprechen, zusagen, weichen; verwünschen'
  Ealvta- 'ígérni; versprechen'
   
  mari/cseremisz ulte- 'imádkozik; beten'Szil [tscher]
   ulδa- 'молиться, читать молитву'MRS
   
  hanti/osztjákVali̮l- 'fluchen, verfluchen; schelten, schimpfen'Ostjakisches:122
  Vjali̮l- 'fluchen, verfluchen; schelten, schimpfen, verzaubern'Ostjakisches:122
   
  magyar áld- 'segnen'
   áldoz- 'opfern; das heilige Abendmahl nehmen'
   ?átok 'Fluch'
   ?átkoz- 'fluchen, verfluchen, verwünschen'
  Altáld- 'opfern'
  ÚESz.áld
  ÚESz.áldoz
  ÚESz.átkoz


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A mordvin vt, t (< *kt), cseremisz t, osztják i̮l, magyar j, z, koz képzők.

  A magyar átkoz- valószínűleg az áld- (< áldoz-) szóból képzett alak. Az l a szó belseji mássalhangzó-torlódás következtében eshetett ki. Ez a származtatás azért bizonytalan, mert az átkoz- és az átok nyelvtörténeti adataiban  nem fordul elő l (az átkoz-hoz lásd  *attɜ- 'mond' Ug.)

  Az eredeti 'varázsszót mond, elvarázsol' semleges jelentésből egyrészt a 'szitkozódik, átkozódik' (mordvin, osztják, magyar? átkoz), másrészt a 'feláldoz, áld, imádkozik' (cseremisz, magyar) jelentés alakult ki.

  A magyar szónak a vogul TJ jalt- stb. (WV 71) 'gyanakszik valakire', osztják (199) V Vj jol 'jós, látó (V), varázsló (Vj.)' szavakkal történő egyeztetése (MUSz. 731; Pais: MNy. 48: 66) hangtani okokból elfogadhatatlan.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Juhász: MNy 49: 193 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Hunfalvy: MNyszet 3: 115 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 731 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Mészöly: NéNy 3: 161 = Népünk és Nyelvünk. 1–11, Szeged 1930– [tatsächlich: 1929–] 1939.
  • NyH7
  • Hajdú: NyK 57: 254 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lewy: NyK 60: 106 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Mészöly: ÓmSzöv 69 = Mészöly, Gedeon, Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal. Budapest 1956.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.