Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćȣ̈nɜ- U    'fogy, csökken, összeszárad'  de '(sich) vermindern, (sich) verkleinern, eintrocknen'  en 'diminish, decrease, dry up (intr)'  UEW № 87 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Kisebbedik,  Száraz


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákSśin- 'abnehmen, fallen, sich vermindern (v. Wasser)'
   
  komi/zürjénSćin- 'sich vermindern, sich verringern, sich verkleinern, geringer od. kleiner werden, abnehmen (intr.)'
  Pćin- 'sich vermindern, sich verringern, sich verkleinern, geringer od. kleiner werden, abnehmen (intr.)'
  POćin·- 'klein werden, abnehmen'
   
  hanti/osztjákDNt́ĕn- 'einschrumpfen, eintrocknen'OL:202
  Ośin- 'einschrumpfen, eintrocknen'OL:202
   
  magyarregcsün- 'erschlaffen, welken; im Wachsen stehen bleiben, klein bleiben (von Kindern, Tieren, Getreide)'
  ÚESz.csünik
   
  szölkupTašüńči- 'ein Ende rehmen, verbraucht sein'Erd
  Bšynjemdša- 'vermindern'
   
  kamassz šöjdə- 'vermindern, verringern, beschränken, schließen, beendigen'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A szölkup či, mdša és kamassz  képzők.

  Több kutató (MUSz. 380; SzófSz.; Benkő; MNyjt. 68 stb.) a magyar sínyl- igét (ómagyar sėnl-, szinlőd-) 'hervad, gyengélkedik' közös eredetűnek tartja a csün- igével. Az azonosítás azonban hangtani és jelentéstani nehézségek miatt nem valószínű.  Bibliográfia
  • Beitr 142 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 54 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 11: 200 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Uotila: MSFOu 65: 29 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 380 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Erdélyi: NyK 66: 394 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 103.00
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 726 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.