Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. äŋɜ- FU    'tűz; ég (ige)'  de 'Feuer; brennen'  en 'fire (n); burn (tr)'  UEW № 45 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Tűz


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? mari/cseremiszKBəŋγä- 'schwelen, anbrennen, angesengt werden, verkohlen'
  Ueŋa- 'schwelen, anbrennen, angesengt werden, verkohlen'
  U 'Feuer'Szil [tscher]
  Beŋa- 'schwelen, anbrennen, angesengt werden, verkohlen'
  B 'Feuer'Szil [tscher]
   
  komi/zürjén i̮ń 'Flamme'
   i̮ńal- 'flammen, entbrennen'
   i̮ń- 'flammen, entbrennen'
   i̮ńed- 'entzünden'
   
  hanti/osztjákVjjäŋləl- 'am Feuer rösten'Ostjakisches: 164–5
  Kazjaŋəʌ- 'am Feuer rösten'
   
  magyar ég- 'brennenMNSz HHC


  Magyarázat

  Syrj. al, ed sind denom. (letzteres kann auch deverb. sein), ostj. ləl, əʌ deverb. Ableitungssuffixe.

  Ostj. j ist ein vor dem ursprünglichen palatalen Vokal herausgebildeter sekundärer Laut.

  Das tscher. KB Wort ist entweder eine Entlehnung aus dem Tschuw. oder seine Lautform wurde vom tschuw. Verb ən- 'ohne Flamme brennen' beeinflußt. Es ist aber auch möglich, daß das tscher. Wort die Bedeutung des tschuw. Wortes beeinflußt hat.

  Nomen-Verbum.

  Wog. LM jiŋki 'es wird finster, Nacht' (Knöpfler: Nyr 65: 126) gehört nicht hierher, es ist eine Ableitung von LM 'Nacht'. S. *eje (*üje) 'Nacht' FU.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 16: 210 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 766 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Szinnyei: NyK 38: 278 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 67: 117 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.