Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćorɜ- U    'csöpög, folyik, szivárog'  de 'rinnen, fließen, triefen'  en 'drip, flow, ooze'  UEW № 70 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Folyékony


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? finn soro 'fallender Tropfen'
   sorotta- 'triefen, träufeln, tröpfen'
   
  ? észt soru 'Gesurre, Geräusch vom Fließen, fließender Strahl'
   sori- 'rieseln, rauschen, murmeln, schwatzen'
   
  hanti/osztjákVjt́orəγ- 'fließen, rinnen'Ostjakisches: 917
  DNt́ărə- 'fließen, strömen'OL: 58
  Ośări- 'fließen, strömen'
   
  manysi/vogulTćork- 'rinnen, triefen'FUF: 11: 196 (Kannisto mitg. Wichmann)
  Kśorγ- 'rinnen, triefen'
  Pśurr- 'rinnen, triefen'
  Sośurγ- 'rinnen, triefen'
   
  magyar csorog- 'rinnen fließen; triefeen, träufen'
   csurog- 'rinnen fließen; triefeen, träufen'
   csordul- 'zu rinnen anfangen; überfließen'
   csurran- 'zu rinnen anfangen'
  ÚESz.csorog
   
  nyenyecOPśulnā- 'rieselnd fließen (das Wasser im Bach)'
  Ośurmʙā- 'laufen'Juraksamojedisches: 453, 454
  Kisšula- 'rieseln (das Wasser im Bach)'
   
  enyec simī 'er lief davon'
   
  szölkupNšormbá- 'tropfen, fließen'
  OMsŏrmba- 'tropfen, fließen'
   
  kamassz šɯr- 'laufen'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az osztják əγ, vogul k, γ, magyar g, dul, n, nyenyec mB és szölkup mb igeképzők.

  A kérdőjellel idevont finn szónak a lapp N čarre 'annulus adipis, in superficie laticis natans' (T. I. Itkonen: JSFOu. 32/3: 55) szóval való egyeztetése sem hangtani, sem jelentéstani okokból nem valószínű. Ugyanígy tévedés a vogul szónak a zürjén I šured- 'csörgedezik, zúgva folyik' (Toivonen: FUF 32: 86) szóból való származtatása.

  Hangutánzó/hangfestő.  Bibliográfia
  • Beitr 143 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Munkácsi: Ethn 4: 287 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 11: 196 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Ravila: FUF 23: 245 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Joki: FUFA 32: 45 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Jensen: Hirt-Festschr 2: 177
  • Collinder: IUrSprg 74 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Janhunen: SW 79 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 658 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.