Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćȣ̈ppɜ FU    'csöpp; csöpög'  de 'Tropfen; tropfen'  en 'drip (n); drop (tr)'  UEW № 91 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör:


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? lív sip̆pà 'Tropfen, Punkt'Kett [liv]
   
  számi/lappTcahpa- 'träufeln'Kuollan:869
   
  ? mari/cseremisz čeve- 'csepegni, tropfen'Bud [tscher]
  KBcəwəlte- 'das Kind baden'
  Ućə̑wə̑lte- 'mit Wasser begießen'
  Bćə̑wə̑lte- 'begießen (seinen Leib oder den Leib anderer mit Wasser)'
   
  ? udmurt/votjákUfćop 'Tropfen'FUF:7: 44 (Wichmann)
  Ufćoplal- 'tröpfeln'
   
  ? magyar csëpp 'Tropfen'
   csëpëg- 'tropfen, rinnen; tröpfeln; triefen'
   csöpp 'Tropfen'
   csöpög- 'tropfen, rinnen; tröpfeln; triefen'
  ÚESz.csepp


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Nomenverbum?

  Hangutánzó/hangfestő.

  A finn tippa, tippu 'csepp'; tippu- 'csepeg'; észt tiba '(eső)csepp'; tsipakene 'egy kicsi; apró'; karjalai č́ibautta- 'csöpögtet' (Gyarm., Aff. 171; Lindström: Suomi 1852: 95; MUSz. 365; VglWb. 535; Setälä: FUF 2: 241; Wichmann: FUF 7: 44, 11: 190, MNy. 4: 398; Beke: Nyr. 38: 447; EtSz.; NyH7) szavak eredeti szókezdő *t hangjuk miatt nem tartozhatnak ide; az észt és karjalai szavakban másodlagos affrikálódás történt.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Setälä: FUF 2: 241 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: FUF 7: 44, 11: 190 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: MNy 4: 398 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 365 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Beke: Nyr 38: 447 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 535 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Toivonen: Vir 1930: 93 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.