Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ćiklä (ćüklä), ćikĺä (ćükĺä) U    'szemölcs'  de 'Warze'  en 'wart'  UEW № 63 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn syylä 'Warze, Geschwulst, Kropf'
   syyli 'Warze, Geschwulst, Kropf'Gen. syylenLönnrot-sanakirja
   syplä 'Warze, Geschwulst, Kropf'Lönnrot-sanakirja
   syklä 'Warze, Geschwulst, Kropf'SKES
   syhlä 'Warze, Geschwulst, Kropf'SKES
    'Warze'< finn
   
  karjalai šüblä 'syylä, känsä; Warze, Schwiele'Vir: 1960: 354 (Joki)
   süblä 'syylä, känsä; Warze, Schwiele'Vir: 1960: 354 (Joki)
   šüglä 'syylä, känsä; Warze, Schwiele'Vir: 1960: 354 (Joki)
   
  lív se̮ʼggə̑l 'Warze'Kett [liv]
   siʼglə̑ 'Warze'Kett [liv]
   süʼglə̑ 'Warze'Kett [liv]
   
  számi/lappStjåkle 'tumor, tuber'Lind -- Öhrl [lapp]
  Nciwˈhle 'blotch'Gen. -whl-
  Nčikkâlâs -ss-, -s- 'blotch'
  Enosiw̮̆lliɛ̆ 'Warze'< finn
  Kot́š́ėɯ˰̄l͔̄e 'Warze'
  Nott́š́ėɯ˰̄l͔̄e 'Warze'
  Kldt́š́i̮ɯ̯l̨e 'Warze'T.I.Itkonen, WbKKlp: 669
   
  mordvinEśiľge 'Warze, Hautpustel'
  Eśiľgä 'Warze, Hautpustel'
  Eśeľgä 'Warze, Hautpustel'
  Mśiľgä 'Warze, Hautpustel'
  Mciľgä 'Warze, Hautpustel'
   
  mari/cseremiszKBšəγəľ 'Warze'FUF: 11: 263 (Wichmann)
  Ušə̑γə̑ľe 'Warze'
  Bšə̑γə̑ľe 'Warze, Schwiele'
   
  magyarregsüh 'Skorbut, Scharbock, Feigwarze, GeschwürMNSz HHC
  regsüly 'Skorbut, Scharbock, Feigwarze, GeschwürMNSz HHC
  regѕú 'Skorbut, Scharbock, Feigwarze, GeschwürMNSz HHC
  regѕuj 'Skorbut, Scharbock, Feigwarze, GeschwürMNSz HHC
  regѕul 'Skorbut, Scharbock, Feigwarze, GeschwürMNSz HHC
  regѕuly 'Skorbut, Scharbock, Feigwarze, GeschwürMNSz HHC
  regѕü 'Skorbut, Scharbock, Feigwarze, GeschwürMNSz HHC
  regѕű 'Skorbut, Scharbock, Feigwarze, GeschwürMNSz HHC
  regѕúly 'Skorbut, Scharbock, Feigwarze, GeschwürMNSz HHC
  regѕűly 'Skorbut, Scharbock, Feigwarze, GeschwürMNSz HHC
   
  szölkupKeMšī̮la 'syylä; Warze'Vir: 1960:355 (Donner mitg. Joki)
  KeOsēla 'syylä; Warze'


  Magyarázat

  Vgl. alt.: türk. *sögil (KĀšгarı sögül, sigil, tar. sögäl, sökel ) 'Warze' > kalm. sö̆l .

  Die inlautende Lautverbindung pl des finn. syplä kann möglicherweise mit dem Einfluß von finn. nyplä 'nappi; Knopf' erklärt werden.

  Aus dem Lapp. können drei, phonetisch etwas abweichende, jedoch miteinander eventuell zusammenhängende Wörter hierher gestellt werden.

  Im Mord. kann eine Metathese -gĺ- > -ĺg- stattgefunden haben. Ung. dial. , suj, sul, súly kann durch Übergang in velare Vokalreihe entstanden sein.

  Eine slawische Herleitung (slowen., serbokroat. žulj 'Schwiele') (Mariánovics: Nyr. 40: 350) ist aus lautlichen und semantischen Gründen nicht möglich (Kniezsa: SzlJsz. 1/2: 947).

  Onomat.  Bibliográfia
  • ÁKE 574 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Wichmann: FUF 11: 188, 263 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUF 2: 240 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Liimola: FUV 31: 110 = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Zsirai: MNy 22: 318 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Gombocz: MNy 7: 413, 20: 63 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 357 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Losonczi: NyK 44: 392 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 59.00
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 602 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Joki: Vir 1960: 355 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.
  • Anderson: Wandl 118 = Anderson, Nikolai, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. St.-Pétersbourg 1893 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. Tome XL, No„– 2 et dernier).