Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: kamassz


(hel-) aći aje ajə 
alma āmi amna- amno 
amnō-  åŋ aʒ́e 
aʒ́i bāduʔ båkta bäkte 
baktə- bapu bara bari̮ 
baza baza- bə̑ra bəra 
bə̑rujdābə- bjəʔn bōr bula- 
buzə- buzoj  bɯšša 
ćaʔ ćaʔ ćaʔn ćaʔn 
ćaγa ćepsɯ ćəma chudo 
ćīma det-  di 
dī̮bə̑r digin diʔən diγin 
ďȫ ďɯ ďɯr- edə- 
edɯˉ- ej el elbeʔ 
elbɯj elle em emēr- 
enem e̮pti ere əd- 
əmbə əmbi əzə- hel- 
i-: idə- igə inə  
jildə jilgən kā-, ka- kada 
kadáŋ kadeʔ kådoʔ kaj- 
kajə̑l kajil kål- kālə̑ŋ 
kåm kamaʔ kāmə̑n kāmə̑ruʔ 
kami-kola kamo kanā- kana- 
kara- karəlďen kåzå kazə̑ra 
kēdəmgə kə̑daʔ kənze kənzə- 
kərerə- kərə-, kə̑r- ki̮ ki 
 kojət kojo- kojɯ 
kola kolmə kolmi̮ kolmu̇ 
kolmu komdə- konzuʔ kora 
kōri kōrlə̑ kōrlo koroďon 
kot kouna koʔ koʔ , kö- 
ku ku- kuba kuigu 
kuja kujɯ kuli kun- 
kundo- kunzu kuro kuro 
kuru kuruʔjo kuruʔju kuwa 
kuʔ- kuʔbdo- kuʔd kɯ- 
kɯli kɯnʒ́ə-γej, kənʒ́ə-γej, ... kɯr- kшnze 
le, lè lêji lem ma- 
māje mājə mâkter- man 
mar mara måri māzəro 
måʔ màʔ mē̮ me̮- 
meji mekte mə̑ - mən- 
mə̑r mi̮- mi̮t miʔ 
mo modo mona mono 
mor moʔ munə̑j muno 
munuj muʔzen mɯ- mɯn- 
mɯne ńa nado narga 
naʔ- naлγo nē, ne ńede̮- 
nejme nē̮mə̑r nēnə nēnə 
nēni nēni ńer ńeʔ- 
 nəgende̮ nəm nəme 
nərmi ni ni̮ nié 
nigində nim ńimēr- ńīmi 
ni̮ŋgə- ńirže nom nor 
noʔ noʔn- noлγo nȫmə̑r 
nȫmuur nör num, ńuʔdo, ńuʔtu 
ńuʔnadə ńuʔnan nɯ- nɯďi 
oŋo·j påbå păčeχ pada 
påktå paŋa paŋdə- paŋgorə- 
pār- paŕaŋ pārgə- pari: pari-ki̮nʒ́igej 
pēl pel- pelə̑ʔ- pədə- 
pənʦrə- pəŋ pə̑ŋa pə̑ŋŋa 
pəŕaŋ pə̑rə- pərə- pərə- 
pərijaŋ pə̑ʔme phana phidä 
phîde- phigije phiʔ- phud- 
phudu- pi piderə- pidi 
pil pim- pīńi piʔne 
piʔnen pjel pjeri po 
pottu poʔdu pulɯ put 
puʔbtu pūʔma puʔmo puʔmonan 
puʔptu pɯ- pɯćɯga-kəten pɯdə- 
pɯlɯ pɯn- pɯnorə- pɯre 
pɯri- pɯri- pɯri̮- pɯrɯ 
pɯrže pɯt pɯže pɯʔ- 
sār- šē̮ šē̮bə̑r šejma