Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kojwa U    'nyír (fn)'  de 'Birke'  en 'birch'  UEW № 334 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Növényfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn koivu 'Birke'
   
  észt kõiv 'Birke'Gen. kõivu
   
  ? számi/lappPitekoḁjĕvū 'Birke'JSFOu: 30/5:42 (Setälä)
  Pitekoḁivū 'Birke'
   
  mordvinEkiv-: kiv-geŕ 'Birkenrinde'geŕ 'Lindenrinde'
  Ekiľej 'Birke'
  Ekiľeŋ 'Birke'
  Ekujme 'Korb'
  Mkelu 'Birke'
  Mkuj-: kuj-geŕ 'Birkenrinde'geŕ 'Lindenrinde'
  Mkujmä 'Korb'
  Mkujvä 'Korb'
  Mkujma 'kétkerekű taliga, nagy faedény; zweirädiger Karren; großes Holzgefäß'
  Mkujńä: śälijeń kujńä 'szilfaháncsból készült kosárka; Körbchen aus Ulmenbast'
   
  mari/cseremiszKBkuγi 'Birke'
  KBkoγi 'Birke'
  Ukue 'Birke'
  Bkue 'Birke'
   
  manysi/vogulTJkɛ̮̄ľ 'Birke'WV: 95
  TGkē̮ľ 'Birke'
  KUχāľ 'Birke'
  Pkē̮ľ 'Birke'
  Soχāľ 'Birke'
   
  ? magyar hajó 'SchiffMNSz HHC
  reghijjó 'egy embernek való (faderékból vájt teknőforma) ladik; (aus einem Baumstamm gehöhlter trogartiger) Kahn für einen MannMNSz HHC
  reghijó 'egy embernek való (faderékból vájt teknőforma) ladik; (aus einem Baumstamm gehöhlter trogartiger) Kahn für einen MannMNSz HHC
  reghíjó 'egy embernek való (faderékból vájt teknőforma) ladik; (aus einem Baumstamm gehöhlter trogartiger) Kahn für einen MannMNSz HHC
   
  nyenyecOχo 'Birke'Juraksamojedisches: 189
  Wkujku 'Korb aus Birkenrinde (ohne Deckel)'JSFOu: 58/1:8 (Donner – Joki)
  Ljkujku 'Birke'
   
  enyec kua 'Birke'
  Chkūa 'Birke'JSFOu: 58/1:13 (Donner – Joki)
   
  nganaszan kụa 'Birke'
   
  szölkupTak͔wǟ 'Birke'
  Tak͔oä 'Birke'
  Turk͔ǟ 'Birke'MSFOu: 122:321 (Lehtisalo)
  Ty 'Birke'DonnMskr
  Keköe 'Birke'
  Kek͔öe 'Birke'
   
  kamassz kujɯ 'Birke'
   kojɯ 'Birke'
   
  kojbál kuju 'Birke'MSFOu: 64:31,38 (Klaproth mitg. Donner)
   
  mator ku 'Birke'MSFOu: 64:31,38 (Klaproth mitg. Donner)
   
  tajgi kúo 'Birke'MSFOu: 64:38 (Klaproth mitg. Donner)


  Magyarázat

  Finn. u, mord. ĺej, me, , ńä, wog. ĺ, ung. ó und vielleicht tscher. γi sind Ableitungssuffixe.

  Das lapp. Wort ist möglicherweise eine Entlehnung aus dem Finn.

  Das ung. Wort, dessen ursprünglichere Bedeutung 'aus einem ausgehöhlten Baum od. Baumrinde gemachtes Boot' sein konnte, kann nur unter Annahme einer Bedeutungsentwicklung 'Birke' → 'Korb, Gefäß, Trog aus Birkenrinde' (vgl. mord. E kujme, jur. kujku) → 'Schiff' hierher gestellt werden. Für eine ähnliche Bedeutungsentwicklung vgl. ostj. (323) Ni. χɔp 'Kahn', wog. (WV 95) TJ kɛ̮̄p ~ ostj. (324) Ni χɔpjuχ 'Espe (Einbaum daraus)', wog. (MSz.) χɑ̄pχä 'Pappel'; finn. haapa 'Espe' ~ haapio 'Kahn aus Espenholz'; est. ruup 'kleines Flachboot' ~ 'Beerenkörbchen aus Rinde'; norw. kane 'eine Art Schale' ~ dt. Kahn 'Boot';  ahd. scif 'Schiff' ~ 'Gefäß'. Ob das ung. Wort hierher gehört, ist unsicher, weil auch eine Herleitung aus dem Türk. in Frage kommen kann: vgl. türk. qayiq 'Kahn'. Die Lautentsprechung türk. q ~ ung. h weist darauf hin, daß ung. hajó 'Schiff' in die älteste Schicht der türkischen Lehnwörter in der ung. Sprache gehört.

  Das ung. Wort wurde von mehreren Forschern (Munkácsi: NyK 23: 89, 120, 25: 271, Ethn. 4: 268; NyH7; SzófSz.; FUV) mit wog. χɑ̄p 'Schiff' und ostj. χōp, χɑ̄p 'Kahn, Boot' verglichen. Das ist wegen lautlicher Schwierigkeiten nicht akzeptabel. Über die obugrischen Wörter s. unter *kappɜ 'eine Baumart' FU.  Bibliográfia
  • Moór: AEthn 12: 7 = Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1950–.
  • Beitr 283 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Vámbéry: ÉrtNySzt 12/5: 61 = Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia [später: Akadémia] Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből. (1–) 3, Pest 1870– [tatsächlich: 1868– ] 1873: 4–26, Budapest 1875–[tatsächlich 1873–] 1949.
  • Setälä: FUFA 12: 120 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 42 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Sinor: MNy 57: 169 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Moór: MNy 58: 40 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Bárczi: MSFOu 125: 26 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Toivonen: MSFOu 52: 314 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Budenz: NyK 10: 82, 113 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 95 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Castrén: Suomi 1845: 179
  • Lindström: Suomi 1852: 43
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 30 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Räsänen: Vir 1947: 167 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.