Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. witte FU ??U   'öt'  de 'fünf'  en 'five '  UEW № 1154 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szám


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn viisi 'fünf'Gen. viiden
   
  észt viis 'fünf (auch für eine umbestimmte Vielheit)'Gen. viie
   
  számi/lappLvih(t)a 'five'
  Nvitˈtâ -đ- 'five'
  Notvīht 'five'1736
  Notviht 'five'1736
  Avitt 'five'1736
  Kldvi̊tt 'five'1736
  Tvi̊tt 'five'1736
  Kvi̊tt 'five'
   
  mordvinEvet́e 'fünf'
  Evät́ä 'fünf'
  Mvet́ä 'fünf'
   
  mari/cseremiszKBwəc 'fünf'
  KBwəzət 'fünf'
  Uwić 'fünf'
  Uwizə̑t 'fünf'
  Bwić 'fünf'
   
  udmurt/votjákSvit́ 'fünf'
  Gvit́ 'fünf'MSFOu: 65:420 (Wichmann, mitg. Uotila)
   
  komi/zürjénSvit 'fünf'
  Pvit 'fünf'
  POvit 'fünf'
   
  hanti/osztjákVwet 'fünf'OL: 158
  DNwet 'fünf'OL: 158
  Owet 'fünf'OL: 158
   
  manysi/vogulTJät 'fünf'WV: 31
  KUǟt 'fünf'WV: 31
  Pǟt 'fünf'WV: 31
  Soat 'fünf'WV: 31
   
  magyar öt 'fünf'
  ÚESz.öt
   
  nyenyecOjūʔ 'zehn'139
  Njjūt 'zehn'139
   
  enyec biuʔ 'zehn'
   
  nganaszan bīʔ 'zehn'
   
  szölkupTaUkȫtʔ 'zehn'MSFOu: 49:63 (Donner)
  Tykȫt 'zehn'MSFOu: 49:63 (Donner)
  KeMkȫt 'zehn'MSFOu: 49:63 (Donner)
   
  kamassz bjəʔn 'zehn'MSFOu: 49:63 (Donner)
   
  kojbál bet 'zehn'MSFOu: 49 (Klaproth, mitg. Donner)
   bi 'zehn'MSFOu: 49 (Klaproth, mitg. Donner)
   
  mator bi 'zehn'MSFOu: 49 (Klaproth, mitg. Donner)
   
  karagassz tjutt 'zehn'Janhunen, SW: 177
   
  tajgi dschūn 'zehn'Janhunen, SW: 177


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A mordvin, permi és magyar szavak eredeti *tt-re, a finn és lapp szavak pedig eredeti *t-re utalnak. A *t hang a korai ősfinn *tt ~ *t és *t ~ *δ (> t ~ d) fokváltakozási sorok keveredésével magyarázható.

  A szamojéd szavak eltérő jelentése az eredeti 'sok, határozatlan mennyiség' jelentéssel magyarázható. Ha a finnugor és szamojéd szavak összetartoznak, annak oka éppen ez a jelentés, nem pedig az uráli kori biztos számnévi egyezés, ugyanis a számnévi egyeztetés a finnugor és szamojéd nyelvek között nem biztos.

  A nyenyec ŋuda, enyec uda, nganaszan jütü, szölkup uty és kamassz uda 'kéz' (Kovács: ALH 10:127 Anm. ?-lel) szavak eredeti veláris vokalizmusuk miatt nem vonhatók ide.
  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 179, 180, 289 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Sajn: Dem 91 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Lehtisalo: FUF 21: 35 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Toivonen: FUF 29: 162 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • K.Donner: MSFOu 49: 63, 136 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 862 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • Bereczki: NyK 70: 32 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 70: 38 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Janhunen: SW 177 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 34: 200 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • Lehtinen: UAJb 39: 148, 151 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • Lytkin: VokPerm 178 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.