Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kuδɜ U    'reggel'  de 'Morgen'  en 'morning'  UEW № 377 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Nap


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVkŏltəγ 'morgen'
  DNχăteŋχăt 'morgen'
  Kamχŏtnə 'am Morgen, morgens'363 370
  Oχălewət 'morgen, der morgige Tag'
   
  manysi/vogulTJkol 'Morgen'WV: 74
  KUχol 'Morgen'
  Pkol 'Morgen'
  Pk˳ol 'Morgen'
  Soχol 'Morgen'
   
  magyar holnap 'morgenMNSz HHCnap 'Tag'
  Altholta 'morgen früh; Morgen, MorgenröteMNSz HHC
  Altholte 'morgen früh; Morgen, MorgenröteMNSz HHC
  Altholdá 'morgen früh; Morgen, MorgenröteMNSz HHC
  Altholda 'morgen früh; Morgen, MorgenröteMNSz HHC
  Altholval 'morgen früh; Morgen, MorgenröteMNSz HHC
  Althollal 'morgen früh; Morgen, MorgenröteMNSz HHC
   
  nyenyecOχūʔ 'am Morgen'200
   
  enyecChkururuo 'Morgen'
  Bkiduduo 'Morgen'
   
  nganaszan kidụatu 'Morgen'
   
  szölkupTakar 'Morgen'
  Turk͔ar 'Morgen'Sprachmaterialien, MSFOu: 122:320
  Tyqare̮t 'morgen(s)'DonnMskr
  Kekar 'Morgen'
   
  kamassz koroďon 'Morgen, morgiger Tag'
   karəlďen 'morgen'
   
  kojbál karan 'morgen'Klapr [sam], MSFOu: 64:21, 33, 44
   kareldjél 'Morgen'
   
  mator кȳманъ 'завтра'Janhunen, SW: 77


  Magyarázat

  Ung. holnap ist eine undurchsichtig gewordene Zusammensetzung. Altung. holval, hollal ist die mit val(vel) suffigierte Form von *hol 'Morgen'.

  Jen. ruo, duo und twg. atu sind zusammengesetzte Suffixe. Das kam. Wort ist eine Zusammensetzung; das 2. Glied -d́on, -d́en ist die mit dem Lokativ- und Temporalsuffix n suffigierte, zusammengezogene Form des Wortes d́ɑ̊lɑ̊ 'Tag'. Das letzte Glied -djél von koib. kareldjél ist identisch mit (a.a.O. 45) jele 'Tag'.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 99, 118, 157, 215 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • ÁKE 523 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Collinder: CompGr 401 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Kispál: MNy 34: 145 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Hajdú: MNy 44: 113 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Hunfalvy: MNyszet 3: 266 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • Erdman--K.Donner: MSFOu 64: 55 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 105 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Sauvageot: Rech 94 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • Janhunen: SW 77 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 214 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.