Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kala U    'hal'  de 'Fisch'  en 'fish'  UEW № 228 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn kala 'Fisch'
   
  észt kala 'Fisch'
   
  számi/lappLkuollē 'Fisch'
  Nguolle -l- 'Fisch'
  Notkuoill 'Fisch'
  Kldkṵill 'Fisch'
  Tki̊̄ille 'Fisch'
   
  mordvinEkal 'Fisch'
  Mkal 'Fisch'
   
  mari/cseremiszKBkol 'Fisch'
  Ukol 'Fisch'
  Bkol 'Fisch'
   
  hanti/osztjákVkul 'Fisch'OL: 281
  Vjńärek kul 'roher Fisch'
  Vjńarχul 'roher Fisch'
  DNχut́ 'Fisch'
  Oχul 'Fisch'
   
  manysi/vogulTJkōl 'Fisch'WV: 15
  KUχūl 'Fisch'
  Pkul 'Fisch'
  Soχūl 'Fisch'
   
  magyar hal 'Fisch'
  ÚESz.hal
   
  nyenyecOχāľe 'Fisch'Juraksamojedisches: 165
  Njkāŕe 'Fisch'Juraksamojedisches: 165
   
  enyecChkaðe 'Fisch'
  Chkare 'Fisch'JSFOu: 58/1:13 (Donner – Joki)
  Bkare 'Fisch'
  Kkare 'Fisch'
   
  nganaszan kole 'Fisch'
   kuale 'Fisch'JSFOu: 58/1:16 (Donner – Joki)
   kuəlle 'Fisch'
   
  szölkupTurqē̮li̮ 'Fisch'MSFOu: 122:320 (Lehtisalo)
  TaMke̮l 'Fisch'DonnMskr
  TaMqe̮l 'Fisch'
  Tyke̮l 'Fisch'
  Tyqe̮li 'Fisch'MSFOu: 49:32
  Kek͔uel 'Fisch'
   
  kamassz kola 'Fisch'
   
  kojbál kola 'Fisch'MSFOu: 64:32,41 (Klaproth mitg. Donner)
   
  mator kele 'Fisch'MSFOu: 64:32,41 (Klaproth mitg. Donner)
   
  karagassz kalè 'Fisch'MSFOu: 64:17 (Pallas mitg. Donner)
   
  tajgi kallà 'Fisch'MSFOu: 64:17 (Pallas mitg. Donner)


  Magyarázat
  MagyarDeutsch
  Vö. ? altaji: mandzsu-tunguz *kʽolo ~ *kʽolto : tunguz ollo, oldo, olro , even olra 'hal', orok χolto , ude oloχo , nanáj χolto(n) 'főtt hal'; indoeurópai: latin squalus 'nagyobb tengeri hal' (<*(s)qalo).


  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 206, 216, 270 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 38 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Sajn: Dem 113 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • Lehtisalo: FUF 21: 14 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Wiklund: MO 1: 57 = Le Monde Oriental. 1–35, Uppsala 1906–1941 [tatsächlich: 1947].
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 77 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 27 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 66: 7 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 202 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Räsänen: Vir 1947: 166 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.