Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kakta, käktä FU U   'kettő'  de 'zwei'  en 'two'  UEW № 227 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szám


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn kaksi 'zwei'Gen. kahden
   
  észt kaks 'zwei'Gen. kahe
   
  számi/lappLkuokte 'zwei'
  Nguokˈtĕ -vt- 'zwei'
  Notkuaχt 'zwei'
  Akoχt 'zwei'
  Kldkūχt 'zwei'
  Tki̊̄kt 'zwei'Gen. ki̊ǫt
  Tki̊kt 'zwei'Gen. ki̊ǫt
  Kki̊̄kt 'zwei'Gen. ki̊ǫtKuollan: 116
  Kki̊kt 'zwei'Gen. ki̊ǫt
   
  mordvinEkavto 'zwei'
  Ekafto 'zwei'
  Mkafta 'zwei'
   
  mari/cseremiszKBkok 'zwei'
  KBkoktə̑t 'zwei'
  Ukok 'zwei'
  Ukoktə̑t 'zwei'
  Bkok 'zwei'
  Bkoktə̑t 'zwei'
   
  udmurt/votjákSki̮k (ki̮kt-, ki̮k-) 'zwei'
  Kkə̑k 'zwei'
  Gkị̑k (kị̑kt-) 'zwei'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSki̮k 'zwei'
  Pki̮k 'zwei'
  POkѳk 'zwei'
   
  hanti/osztjákVkät 'beide'OL: 196,8,195
  Vkätkən 'beide'
  Trjkitənti 'beide'
  DNkĕt 'beide'
  DNkȧtən 'beide'
  Okȧt 'beide'
  Okȧtən 'beide'
   
  manysi/vogulTJkit́ 'zwei'WV: 48
  TJki·t́əw 'zwei'MSFOu: 127:13 (Kannisto – Liimola)
  KUkit 'zwei'
  KUkitəγ 'zwei'
  Pkit 'zwei'
  Pkitəγ 'zwei'
  Sokit 'zwei'
  Sokitiγ 'zwei'
   
  magyar két 'zwei'
   kettő 'zwei'
  ÚESz.két
   
  ? nyenyecOśiďe 'zwei'Juraksamojedisches: 448
  Njśićā 'zwei'Juraksamojedisches: 448
   
  ? enyecChsire 'zwei'
  Bside 'zwei'
   
  ? nganaszan siti 'zwei'
   
  ? szölkupNśede 'zwei'
  Kesitte 'zwei'
   
  ? kamassz šide 'zwei'
   
  ? kojbál syda 'zwei'JSFOu: 37/2:3 (Donner)
   
  ? mator kydy 'zwei'JSFOu: 37/2:3 (Donner)
   
  ? karagassz gide 'zwei'Janhunen, SW: 71
   
  ? tajgi кидде 'zwei'Janhunen, SW: 71


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir kiji- 'kettő', korják kaša, hitta- , itelmen kasχ, kayχ .

  A szamojéd szavak idetartozása bizonytalan, mert szókezdő mássalhangzójuk *k és *ć hangnak egyaránt megfelelhet. Az eredeti szó belseji mássalhangzó képviselete szabálytalan.

  A szó az ugor és szamojéd nyelvekben palatális, a többi finnugor nyelvben pedig veláris hangrendű. Sem a nyelvjárások (osztják, vogul), sem pedig a nyelvek közötti (finn, permi, finn ~ magyarhangmegfelelések nem szabályosak, azonban a számnevek gyakran mutatnak hangtani ingadozást.  Bibliográfia
  • Somogyi: A vogul kettősszámképző eredete 11.00
  • Gyarm: Aff 14, 104, 130, 179, 288 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 154, 189 Anm = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 48, 54 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Sajn: Dem 91 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • Orbán: FgrSzámn 34 = Orbán, Gábor, A finnugor nyelvek számnevei. Bratislava 1932.
  • Setälä: FUFA 12: 61 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Bárczi: Htört2 119.00 = Bárczi, Géza, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
  • Setälä: JSFOu 30/5: 94 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • K.Donner: JSFOu 37/2: 3 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Collinder: JukUr 105 = Collinder, Björn, Jukagirisch und Uralisch. Uppsala – Leipzig 1940 (Uppsala Universitets Ärsskrift. Recueil de travaux publié par l'université d'Uppsala 1940: 8).
  • Hunfalvy: MagyAcademiaiÉrt 1852: 148
  • Uotila: MSFOu 65: 285 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Budenz: MUSz 26 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • Lakó: NyK 51: 37 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • K.Sal : NyK 62: 252
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 32
  • Janhunen: SW 71 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 34: 200 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • Budenz: UgrSprSt 1: 46 = Budenz, Jos., Ugrische sprachstudien. 1–2. Pest 1869–1870.
  • Angere: UrJukFr 72, 73 = Angere, Johannes, Die uralo-jukagirische Frage. Ein Beitrag zum Problem der sprachlichen Urverwandtschaft. Stockholm 1956.