Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. purɜ Ug U   'hátsó tér, vminek a hátsó része'  de 'Hinterraum, Hinterteil'  en 'hind part, backpart of something'  UEW № 821 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Hátul


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVpi̮r 'hinter etw. befindlich, Raum hinter etw.'OL: 217
  DNpir 'hinter etw. befindlich, Raum hinter etw.'OL: 217
  Kazpĭr 'hinter etw. befindlich, Raum hinter etw.'OL: 217
   
  magyar far 'Arschbacken, Hinterteil, GesäßMNSz HHCPx. farom, faram
   farol- 'rückwärts gehen, (Fahrzeug) schleudernMNSz HHC
   
  ? nyenyecOpurdā- 'sich nach hinten, gegen den Strich wenden (z.B. die Strömung, die Haare bei einem gereizten Tier)'Juraksamojedisches: 366
  Opurdarīʔ 'zurück'
   
  ? szölkupTypāran- 'um-, zurückkehren'MSFOu: 49:148 (Donner)
   
  ? kamassz pār- 'zurückkehren, -gehen, sich wenden'


  Magyarázat

  Jur. dɑ̄ ist ein Ableitungssuffix.

  Die Zugehörigkeit der sam. Wörter ist semantisch (vgl. 'sich wenden, um-, zurückkehren') unsicher.

  Die eventuelle palatale Parallele aus dem fgr. Zeitalter s. unter *perä 'Hinterraum, Hinterteil' FU.  Bibliográfia
  • ÁKE 258 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Hajdú: ALH 1: 201 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Beitr 293 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Sköld: FUF 18: 221 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 35 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Collinder: IUrSprg 68 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • Setälä: JSFOu 30/5: 30 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Joki: MSFOu 103: 71 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 495 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Németh: NyK 47: 470 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 6, 14 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Anderson: Stud 186 = Anderson, Nikolai, Studien zur vergleichung der ugro-finnischen und indogermanischen sprachen. I. Dorpat 1879.
  • Lindström: Suomi 1852: 72
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 99 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • Räsänen: Vir 1947: 172 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.