Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kińe (kińe-lɜ, küńe, küńe-lɜ) U    'könny'  de 'Träne'  en 'tear (n)'  UEW № 312 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Kiválasztás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn kyynel 'Träne'Gen. kyynelen
   
  számi/lappLkanjāl 'Träne'
  Ngânjâl -dnj- 'Träne'
  Notkѳńal 'Träne'
  Kldkѳńńal 'Träne'
  Tkańl 'Träne'Gen. kańńi̊li̊
  Kkańl 'Träne'Gen. kańńi̊li̊Kuollan: 235
   
  udmurt/votjákSki̮ľi: śin-ki̮ľi 'Träne'śin 'Auge'
  Kkə̑ľi: śiń-kə̑ľi 'Träne'śin 'Auge'
   
  magyar könny 'TräneMNSz HHC
  regkönyű 'TräneMNSz HHCNySz
  regkönyv 'TräneMNSz HHC
  regkënyv 'TräneMNSz HHC
  Altkenw 'TräneMNSz HHC405
   
  nyenyecOχājelʔ 'Träne'Juraksamojedisches: 165
   
  enyecChkōði 'Träne'
  Bkoiri 'Träne'
   
  nganaszan kāle 'Träne'
   
  szölkupTaUqāńe 'Träne'DonnMskr
  Nhaet-k͔ai 'Träne'hai 'Auge'
  Nhait-k͔ai 'Träne'hai 'Auge'
  Kesaina-gai 'Träne'sai 'Auge'
   
  kamassz kajə̑l 'Träne'
   kajil 'Träne'
   
  kojbál кыиʌъ 'Träne'Janhunen, SW: 53
   
  mator гайʌи 'Träne'Janhunen, SW: 53


  Magyarázat

  Im Ung. ist in der ursprünglicheren Form könyű ~ könyvet das ű ~ v ein Ableitungssuffix; vgl. hamu ~ hamvas, keserű ~ keserves. Könny und (dial.) könyv sind durch Rückbildung aus der Form könyvet ~ könnyet entstanden.

  Mit Ausnahme des Ung. und des Selk. enthalten die FU und sam. Wörter ein Ableitungssuffix *. Vermutlich existierte also in der U Grundsprache neben der nicht suffigierten Form eine Ableitung mit *.
  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 74 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 23 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Sajn: Dem 112 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • Wichmann: FUF 14: 16 Anm = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 20 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Bárczi: Htört2 33, 35 = Bárczi, Géza, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
  • Setälä: JSFOu 30/5: 60 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Uotila: MSFOu 65: 235 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Horger: MSzav 111.00 = Horger, Antal, Magyar szavak története. Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye. Budapest 1924.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 42 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 30 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NyK 51: 455 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 101 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Sándor: Sokféle 3: 123 = Sándor, István, Sokféle. I–VIII, Györ 1791–1801; IX–XII, Bécs 1808.
  • Castrén: Suomi 1845: 178
  • Lindström: Suomi 1852: 52
  • Janhunen: SW 53 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 259 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.