Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pȣnɜ U    'fing; fingik'  de 'Furz; furzen'  en 'fart; let out a fart '  UEW № 835 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Kiválasztás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVpoṇəγ- 'furzen'OL: 60
  DNpăn 'Furz'OL: 60
  DNpănəm- 'furzen'
  Opăn 'Furz'OL: 60
  Oponmə- 'furzen'
   
  manysi/vogulTpõŋkh- 'furzen'MTr
  Pponnɑ̄m- 'einmal furzen'FUF: 14:73 (Kannisto)
  LUpannam- 'furzen'MSz
  LOpon 'Furz'MSFOu: 116:114, 296 (Kannisto-Liimola)
  Nponi̊m- 'furzen'NyK: 26:52 (Munkácsi)
   
  magyar fing 'Furz, BauchwindMNSz HHCAkk. fingot
   fing- 'furzenMNSz HHC
   
  nyenyecOperka- 'plötzlich furzen'Juraksamojedisches: 353-4
  Njpe 'Furz'Juraksamojedisches: 353-4
  Njpe- 'furzen'
   
  kamassz pɯnorə- 'furzen, farzen'
   pənʦrə- 'furzen, farzen'


  Magyarázat

  Ostj. und wog. m ist ein Momentansuffix. Ostj. γ und wog. kh sind Frequentativsuffixe.

  In der Dialektform wog. T fand vor kh ein Wandel n ŋ statt.

  Ung. i geht auf urung. velares * zurück.

  Ung. g ist entweder ein Ableitungssuffix oder ein nach auslautendem n entstandener anorganischer Laut.

  Nomen-Verbum.

  Onomat.
  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Setälä: FUFA 12: 19 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Setälä: JSFOu 30/5: 61 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • K.Donner: MSFOu 49: 172 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 522 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Halász: NyK 23: 443 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Hunfalvy: VogF 292 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).