Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ńȣ̈rɜ (ńȣrɜ, ńȣrkɜ) Ug U   'vessző, fiatal hajtás, sarj'  de 'Rute, junger Schößling'  en 'twig, sprout, shoot'  UEW № 655 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremisz nörö 'biegsam formbar (Bast, Gerte, Leder, Wachs, Eisen); schwach; zäh; zerbrechlich'Szil [tscher]
   nörgö 'Zweig'
   nörga 'Sproß, Sprößling'
  KBnörγə 'der junge Baum (einjährig)'Ramst
  JOnörü̆ 'biegsam formbar (Bast, Gerte, Leder, Wachs, Eisen); schwach; zäh; zerbrechlich'Bereczki: ALH 31 316
  JPnörü̆ 'biegsam formbar (Bast, Gerte, Leder, Wachs, Eisen); schwach; zäh; zerbrechlich'Bereczki: ALH 31 316
  UPnörə̑ 'Sproß, Sprößling'Beke
  UPnörga 'Sproß, Sprößling'Szil
  Mnörö 'biegsam formbar (Bast, Gerte, Leder, Wachs, Eisen); schwach; zäh; zerbrechlich'
   
  ? udmurt/votjákSńe̮r 'Rute, Zweig'
  Kńȯr 'Rute, Zweig'
  Gńe̮r 'Rute, Gerte'
   
  ? komi/zürjénSńe̮r 'Zweig, Rute, junger Schößling'
  Ińeruku 'подстилка из березовых или ивовых прутьев (в чуме оленеводов)'< komi/zürjénJuraksamojedisches: 315
  Pńe̮r 'Zweig, Rute, junger Schößling'
  POńu̇r 'Binderute'
   
  hanti/osztjákVńĕrəm 'Rute, Zweig, dünne Weide'Ostjakisches: 635
  Trjńĕr 'auf einem abgebrannten Platze aufgewachsener Hain'OL: 182
  DNńĕrəm 'Rute, Zweig, dünne Weide'Ostjakisches: 635
  Kazńăr 'Laubholzhain, -dickicht'OL: 182
  Kazńărəm 'Rute, Reis, aus Boden wachsender unverzweigter Schößling eines Laubbaumes'Ostjakisches: 635
   
  manysi/vogulTJńär 'Rohr, Rute, Zweig'WV: 45
  KUńir 'Rohr, Rute, Zweig'WV: 45
  Pńir 'Rohr, Rute, Zweig'WV: 45
  Sońir 'Rohr, Rute, Zweig'WV: 45
   
  magyar nyír 'Birke, betulaMNSz HHCNomPl. nyírek
  reg 'fiatal hajtás; junger SchößlingMNSz HHC
  regmegnyírez- 'megvesszőz, mit Ruten schlagenMNSz HHC
  Alt 'BirkenwaldMNSz HHC
   
  ? nyenyec ńeroko 'подстилка из березовых или ивовых прутьев (в чуме оленеводов)'Juraksamojedisches: 315
  Ońerū 'Weide'Juraksamojedisches: 315
   
  enyec nigga 'Weidengebüsch'
   
  nganaszan nerki 'Weidenbaum'
   
  ? szölkupTanjărg 'Weidenbaum'
  Turńɑ̄rqi̮ 'Weidenbaum'MSFOu: 122: 324 (Leht.)
  Tyńarγ 'Salix-Art, тальник, paju'DonnMskr
  Kenjărgɒ 'Weidenbaum'
   
  kamassz narga 'Weidengebüsch'
   
  mator нарга 'ивняк'Janhunen, SW: 112
   
  karagassz ńerge 'Weidenbaum'


  Magyarázat

  Aus lautlicher Sicht passen nur die Ug. Wörter einwandfrei zueinander. In den anderen Wörtern — mit Ausnahme des jur., jen., twg. und taig. Wörter — ist in der ersten Silbe ein velarer Vokal zu erschließen. Die ursprünglich velaren Wörter könnten nur dann zugeordnet werden, wenn in den Ug. und den erwähnten sam. Sprachen der anzunehmende hintere Vokal unter dem Einfluß des anlautenden *ń palatalisiert wurde.

  Wegen des inlautenden *rk ist es unsicher, ob die tscher. und sam. Wörter hierher gehören.

  Die ursprüngliche Bedeutung entwickelte sich im Ung. und in den sam. Sprachen zu 'Rutenbaum' → 'Birke' bzw. 'Weide'.


  Das von mehreren Forschern (MUSz. 418; Setälä, ÄH 418, FUFA 12: 107, JSFOu. 30/5: 42 mit ?) hierzu gestellte finn. Wort näre 'kleine Fichte' gehört nicht hierher.  Bibliográfia
  • Rédei: ALH 13: 287 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Bereczki: ALH 31: 316 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Collinder: CompGr 382 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Toivonen: FUF 15: 68 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 107 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 43 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Zsirai: MNy 23: 316 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Budenz: MUSz 418 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Munkácsi: NyK 23: 91, 47: 457 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Halász: NyK 24: 460 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • N.Sebestyén : NyK 52: 256
  • Rédei: NyK 64: 80 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Budenz: NyK 6: 441 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • Bárczi: TA 38 = Bárczi, Géza, A Tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Budapest 1951 (Nyelvészeti Tanulmányok 1.)
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.