Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. parɜ- U    'vág, vakar, kiváj'  de 'schneiden, schaben, aushöhlen'  en 'cut, scrape, groove '  UEW № 708 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Érdes. Egyenetlen


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  manysi/vogulTJpār- 'scharren, aushöhlen'WV: 90
  Ppōr- 'scharren, aushöhlen'
  Sopɔ̄r- 'scharren, aushöhlen'
   
  magyar farag- '(be-)schneiden, (be)hauen; schnitzen, meißeln; zimmern, bearbeitenMNSz HHC
   
  ? nyenyecOwarā 'schaben (mit dem Messer der Axt)'Bud [tscher]
   
  ? enyecChboða- 'schaben (mit dem Messer der Axt)'
  Bbora- 'schaben (mit dem Messer der Axt)'
   
  ? nganaszan bara- 'schaben (mit dem Messer der Axt), hobeln, gerben'
   
  szölkupTypōrkāw- 'Haut, Leder schneiden'MSFOu: 49:72, 150 (Donner)
   
  kamassz pārgə- 'schaben, schnitzen, schneiden'
   
  mator барарнамъ 'скоблю'Janhunen, SW: 170 (Janhunen)


  Magyarázat

  Ung. g, selk. k und kam. sind Ableitungssuffixe.

  Die anlautenden Konsonanten der jur., jen. und twg. Wörter weisen eher auf ein ursprüngliches *w hin, so daß unsicher ist, ob sie hierher gehören.

  Onomat.  Bibliográfia
  • Beitr 96 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 401 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Setälä: FUFA 12: 107 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Setälä: JSFOu 30/5: 84 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Sauvageot: MNy 21: 255 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • K.Donner: MSFOu 49: 72, 150 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Horger: MSzav 61.00 = Horger, Antal, Magyar szavak története. Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye. Budapest 1924.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 532 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Halász: NyK 23: 446 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 16 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • Janhunen: SW 170 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.