Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. maksa U    'máj'  de 'Leber'  en 'liver'  UEW № 519 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn maksa 'Leber'
   
  észt maks 'Leber'Gen. maksa
   
  számi/lappWfsmɯ̆ōkχsiᵋ 'Leber'1236
   
  mordvinEmakso 'Leber'
  Mmaksa 'Leber'
   
  mari/cseremiszKBmokš 'Leber'
  Umokš 'Leber'
  Bmokš 'Leber'
   
  udmurt/votjákSmus 'Leber'
  Gmus 'Leber'MSFOu: 65:318 (Wichmann, mitg. Uotila)
   
  komi/zürjénSmus 'Leber'Elat. muski̮ś
  Pmus 'Leber'Elat. muski̮ś
  POmus 'Leber'
  POmusk 'Leber'
   
  hanti/osztjákVmuγəl 'Leber'OL: 140
  DNmuχət 'Leber'OL: 140
  Omăχəl 'Leber'OL: 140
   
  manysi/vogulTJmajət 'Leber'WV: 70
  KUmāt 'Leber'Pl. mojtət, mātətWV: 70
  Pmat 'Leber'Pl. mojtətWV: 70
  Somājt 'Leber'
   
  magyar máj 'Leber'
   
  nyenyecOmūd 'Leber'266
  Njmit 'Leber'
   
  enyecChmuro 'Leber'
  Bmudo 'Leber'
   
  nganaszan mita 'Leber'Gen. mida
   mita 'Leber'JSFOu: 58:1: 16 (Donner-Joki)
   
  szölkupTamī̮te 'Leber'DonnMskr
  Turmī̮ti̮ 'Leber'MSFOu: 122:323 (Lehtunen)
  Tymī̮t 'Leber'
  Tyme̮t 'Leber'
  Kemūidɒ 'Leber'
  Kemîîdɒ 'Leber'
   
  kamassz mi̮t 'Leber'
   
  kojbál мëттъ 'Leber'Janhunen, SW: 94


  Magyarázat
  MagyarDeutsch
  Vö. török *baγ-: baγïr 'máj', mandzsu-tunguz *pak-  : tunguz halcin , even hakan , mandzsu faχun .


  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 162 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 238 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 381 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Sajn: Dem 112 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • Lehtisalo: FUF 21: 12 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 64 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 599 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 446 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Németh: NyK 47: 70 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Erdődi: Nyr 64: 71 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Castrén: Suomi 1845: 180
  • Lindström: Suomi 1852: 59
  • Janhunen: SW 93 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.