Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ku-, ko- U    'ki, melyik ?mi'  de 'wer, welcher, ?was'  en 'who, which, ?what'  UEW № 372 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: névmások


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn ku-, ko- 'wer, welcher'
   kumpi 'welcher von beiden'Gen. kumman
   kussa 'wo'
   konsa 'als, da, wenn'
   koska 'wann, als, da, weil'
   kuin 'wie, als'
   kuka 'wer, welcher'
   
  karjalai kutama 'mikä, kumpi, was, welcher von beiden'SKES
   kudama 'mikä, kumpi; was, welcher von beiden'
   
  észt ku-, kõ- 'welcher von beiden'
   kus 'wo, wohin'
   kõis 'wann'
   koos 'wann, wenn'
   kui 'wie, so wie, als, als ob'
   
  számi/lappL 'als wenn, weil, da, falls, insofern; als, wie (bei einem Vergleich); daß'
  Lkåbbā 'wer, welcher (von zweien, von beiden)'
  Lkånne 'wo, woher; irgendwo'
  Ngu-, gǫ-, goa- 'who, which, (that which)'
  Ngoab'ba 'which (of two persons, animals, things)'
  Ngǫst 'where; from where, whence'
  Ngǫ 'when after; because, as'
  Ngutti -đ- 'who, which, (that wich)'
  Not 'wer, welcher'Gen. kon107:213
  Notkoist 'wo, woher'
  Notkuѳiss 'wann, jemals, wenn, als'
  Notkueiss 'wann, jemals, wenn, als'
  Notkuaiss 'wann, jemals, wenn, als'
  A 'wer, welcher'Gen. kon107:213
  Akoist 'wo, woher'
  Akois 'wann, jemals, wenn, als'
  Akoχt 'wie'
  Kld 'wer, welcher'Gen. kon107:213
  Kldkoist 'wo, woher'
  Kldkuѳiss 'wann, jemals, wenn, als'
  Kldkoχt 'wie'
  T 'wer, welcher'Gen. kon
  Tkoist 'wo, woher'
  Tki̊ѳiss 'wnn, jemals, wenn, als'
  K 'wer, welcher'Gen. kon
   
  mordvin ko-, ki- ku- 'welcher'
  Ekona 'welcher'
  Ekoso 'welcher'
  Ekoda 'wie, wenn, als'
  Ekodamo 'was für ein, welcher'
  Ekida 'wie, wenn, als'
  Mkona 'welcher'
  Mkosa 'wo'
  Mkoda 'wie, wenn, als'
  Mkodama 'was für ein, welcher'
  Mkuda 'wie, wenn, als'
   
  mari/cseremisz kə̑-, ku- ''
  KBkə̑δə̑ 'wer, welcher, irgendeiner'
  KBkə̑štə̑ 'wie'
  KBkə̑ce 'wie'
  Ukuδo 'wer, welcher, irgendeiner'
  Ukušto 'wo'
  Ukuze 'wie'
  Mkuźe 'wie'
  Bkuδo 'wer'
  Bkušto 'wo'
  Bkuze 'wie?'
   
  udmurt/votják ke̮- , kə̑-, ki̮-, ku- ''
  Ske̮če 'was für ein, wie'
  Skud 'welcher'
  Ski̮ti̮n 'wo'
  Ski̮ǯ´i̮ 'wie'
  Skudi̮z 'welcher'
  Kkə̑če 'was für ein, wie'
  Kkə̑tə̑n 'wo'
  Kkiźǝ̇ 'wie'
  Gkı̣̑če 'was für ein, wie'
  Gkudiz 'welcher'Wichm [wotj]
  Gkı̣̑tı̣̑n 'wo'uebib345
  Gkı̣̑źı̣̑ 'wie'
  Gku 'wann'uebib345
  Gke̮če 'was für ein, wie'
   
  komi/zürjén ko-, ke̮, ki̮-, ku- ''
  Skod 'wer'
  Skuče̮m 'was für ein, welcherlei'
  Ski̮te̮n 'wo'
  Ski̮ʒ́ 'wie'
  Ske̮n 'wo'
  Pke̮d 'welcher'
  Pki̮če̮·m 'welcher, was für ein, welcherlei'
  Pki̮te̮·n 'wo'
  Pki̮ʒ́ 'wie'
  POkut 'welcher'
  POkѳtѳ·n 'wo'
  POku̇ʒ́ 'wie, da, weil'
  POku·dik 'welcher'
   
  hanti/osztják ko-, χŏ-, χă- ''
  Vkoji̮ 'wer'280367
  Vkŏti̮ 'was'
  Vkot 'wo'
  Vkuntə 'wann'OL: 138
  DNχŏjə 'wer'
  DNχŏtə 'was'
  DNχătan 'wo'
  DNχun 'wann'
  Oχŏj 'wer'
  Oχŏti 'was'
  Oχătȧ 'wo'
  Oχun 'wann'
   
  manysi/vogul ka-, ~ kā-, χo- ~ χō-, ''
   χū 'wer'
  TJkan 'wer'WV: 180:1
  TJkōn 'wann'
  TJkāt 'wo?'Volksdichtung: 129:59
  Kkhọmľė 'hogyan; wie'VNyj: 24, 210, 245
  Kkhọmėľ 'hogyan; wie'
  KUχon 'wer'
  KUχūn 'wann'
  KUχōt 'wo?'
  KUχan 'wer'
  KUχ̥an 'wer'
  Pkon 'wer'
  Pkūn 'wann'
  Pkōt 'wo?'
  Pkhum 'hogyan; wie'
  Pkhumľe 'hogyan; wie'
  Soχɔ̄ŋka 'wer'
  Soχuń 'wann?'
  Soχɔ̄t 'wo?'
  Nχum 'hogyan; wie?'
  Nχumľ́ė 'hogyan; wie'
   
  magyar ho- ''
   ha 'wenn, falls, als; als wenn; (dial.) wann; sondern'
   hogy 'wie; daß'
   hol 'wo, irgendwo'
  reghól 'wo, irgendwo'
  reghon 'wo, irgendwo'
  reghun 'wo, irgendwo'
  ÚESz.ha
  ÚESz.hogy
  ÚESz.hol
  ÚESz.homi
   
  nyenyec χi-, χū- ''197-8
  Oχińćerʔ 'wie'
  Oχūjumʔ 'welcher von beiden'
  Oχūna 'wo'
   
  enyec hō-, ko- ku- ''
   hōke 'welcher'
   kokohone 'wo'
  Chkune 'wann'
  Bkunne 'wann'
  Bkuro 'woher'
  Bkudo 'woher'
   
  nganaszan ku- ''
   kuninu 'wo'
   kuniʔāŋ 'wohin, wie'
   kua 'welcher'
   kunie 'welcher'
   kunijāŋ 'wohin, wie'
   
  szölkup ku-, k͔a-, qa-, qå- ''
  Takut(з) 'wer'
  Takuu 'wohin'MSFOu: 122:320
  Takun 'wo, woher'
  Turqåj 'was'Sprachmaterialien: 122:320
  Turqåitqo 'warum'
  Turkutar 'wie'Sprachmaterialien: 122:338
  Tykūt 'wer'DonnMskr
  Tyqaj 'was'
  Tyqåj 'was'
  Nkud 'wer, was'
  Nkod 'wer'
  Kek͔ai 'wer, was'
   
  kamassz kā-, ka- ''
   kāmə̑n 'wenn'
   kadeʔ 'wie'
   kojət 'wie beschaffen'
   kådoʔ 'wie'
   kə̑daʔ 'wie'
   
  kojbál куминэ 'сколько'Janhunen, SW: 75
   
  mator кымъ 'wer'Janhunen, SW: 69, 75
   куʌгу 'какой'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir xadi 'melyik...', jukagir xon 'hol, hová'; altaji *qa :  török qanyu, qayu 'melyik', török qanta 'hol' , mongol qaγa, qamiγa 'hol', mandzsu-tunguz *qaimandzsu ai , nanáj χai , even, tunguz ī 'ki, melyik'; indoeurópai *qʷo~, *qʷu- : óind káḥ 'ki', avesztai azon., latin quod 'mi'.

  A mordvin na, a vogul 'ki' jelentésű szavak n eleme, a nganaszan nie ( < *), az osztják ji̮, a nyenyec j, a kamassz j ( < *), és finn ka névmásképzők. A lapp tti, mordvin da, cseremisz δə̑, δo, permi d és osztják ti, (< *) névmásképzők. A mordvin ma, mo, permi m, nyenyec m és kamassz m szintén névmásképzők. A magyar l vagy névmásképző, vagy az ugor ablatívuszraggal azonos. A névmási határozószók részben az ősi esetragokat őrizték meg, részben a paradigmatikus ragozás (másodlagos) ragjait vették fel.

  A szabálytalan magánhangzó-megfelelés az obi-ugor és a permi nyelvekben talán azzal magyarázható, hogy bennük egy *ku- és egy *ko- kezdetű névmás eshetett egybe. A két névmás szétválasztása csak a finnben és a lappban lehetséges.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 73, 286-7 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Ojansuu: AUFA 1/3: 11, 54, 88 = Turun Suomalaisen Yliopiston Julkaisuja. Annales Universitatis Fennicae Aboensis. Sarja/Ser. B [ab. Bd. 3 neben der Serienbezeichnung:] Humaniora [ab Bd. 5 fehlt im Titel "Fennicae"; ab Bd. 21 statt "Aboensis" Turkuensis"]. 1–, Turku 1923–.
  • Beitr 162, 297 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Setälä: FUFA 12: 99 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Collinder: IUrSprg 58 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • Setälä: JSFOu 30/5: 33 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Bergsland: JSFOu 61/2: 13 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Collinder: JukUr 72 = Collinder, Björn, Jukagirisch und Uralisch. Uppsala – Leipzig 1940 (Uppsala Universitets Ärsskrift. Recueil de travaux publié par l'université d'Uppsala 1940: 8).
  • Hunfalvy: MNyszet 1: 159 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • Wiklund: MO 1: 53 = Le Monde Oriental. 1–35, Uppsala 1906–1941 [tatsächlich: 1947].
  • TESzJoki: MSFOu 151: 273 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 100 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Budenz: NyK 10: 82 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Halász: NyK 23: 25 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Gombocz: NyK 39: 271 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Anderson: Stud 43, 51 = Anderson, Nikolai, Studien zur vergleichung der ugro-finnischen und indogermanischen sprachen. I. Dorpat 1879.
  • Janhunen: SW 69, 75 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • Angere: UrJukFr 68 = Angere, Johannes, Die uralo-jukagirische Frage. Ein Beitrag zum Problem der sprachlichen Urverwandtschaft. Stockholm 1956.