Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. mȣ̈ U    'én'  de 'ich'  en 'I'  UEW № 576 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: névmások


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn minä 'ich'
    'ich'
   
  észt mina 'ich'
   ma 'ich'
   
  számi/lappLmån 'ich'
  Nmǭn 'ich'
  Nmūn 'ich'
  Nmǫn 'ich'
  Nmun 'ich'
  Notmon 'ich'
  Amon 'ich'
  Kldmunn 'ich'Kuollan: 2004
  Kldmun 'ich'
  Tmunn, mun 'ich'Kuollan: 2004
  Tmun 'ich'
   
  mordvinEmon 'ich'
  Mmon 'ich'
   
  mari/cseremiszKBməń 'ich'
  Umə̑jə̑ 'ich, wir'
  Bmə̑ń 'ich'
  Bmə̑j 'ich'
  Bmə̑ńe 'ich'
   
  udmurt/votjákSmon 'ich'
  Gmon 'ich'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSme 'ich'
  Sme 'ich'Adess. menam
  Pme 'ich'
  Pme 'ich'Adess. menam
  POme 'ich'
   
  hanti/osztjákV 'ich'OL: 3
  DNmȧn 'ich'
  Omȧ 'ich'
   
  manysi/vogulTJäm 'ich'FUF: 28:20 (Kannisto-Liimola)
  KUom 'ich'
  Pam 'ich'
  Soam 'ich'
   
  magyar én 'ich'Akk. engëm
   engëm 'mich'
  ÚESz.én
  ÚESz.mi
   
  nyenyecOmań 'ich'Juraksamojedisches: 247
   
  enyec mon 'ich'AkkSg. moďiMSFOu: 72:189
   
  nganaszan mannaŋ 'ich, mich'MSFOu: 72:189
   
  szölkupTamat 'ich, mich'
  Nmat 'ich'
  Kemat 'ich'
  Keman 'ich'
   
  kamassz man 'ich'
   
  kojbál mon 'ich'MSFOu: 72:389
   
  mator man 'ich'MSFOu: 72:389


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir met 'én'; altaji: *bi : török min ~ män (< bi-n), csuvas epĕ (< bi), mongol bi , mandzsu-tunguz *bi ; indoeurópai: latin me 'engem' stb.

  A finn, észt, lapp, mordvin, votják, zürjén (toldalékolt alakokban), szölkup (*n >) n, t, kamassz, kojbál, mator n, cseremisz ń, ńe, j, jə̑, nyenyec ń, enyec ďi (< *j < *ń) és nganaszan nnaŋ képzők.

  A magánhangzós kezdetű vogul és magyar névmások történetileg valószínűleg összefüggnek egymással. A szó eleji magánhangzók (magyar e, é, vogul ä, o, a) nyomósító szócskák voltak (vö.  csuvas epĕ, ep  'én' ~  ótörök män ). Némely vogul nyelvjárási alakban (KU omnɑ̄n, P amnɑ̄n Lat.) az -n névmásképző őrződött meg; ez a toldalék a legtöbb nyelvben a szóhoz járult, és a magyarban is feltehető (előmagyar *ämȣ̈nȣ̈ > *ämnȣ̈ > *ännȣ̈ ómagyar nyj. än > ǟn > én).

  Lásd még *mȣ̈ 'mi' U.  Bibliográfia
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Rédei: NyK 70: 100 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.