Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pukta- U    'ugrál, fut'  de 'hüpfen, laufen'  en 'caper, jump, run '  UEW № 810 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Gyors. Lassú


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremiszKBpokte- 'treiben, verjagen, verfolgen'
  Upokte- 'treiben, verjagen, verfolgen'
  Bpokte- 'treiben, verjagen, verfolgen'
   
  hanti/osztjákVpot- 'davonlaufen, entlaufen, ausreißen'Ostjakisches: 769
   
  magyar fut- 'laufen, fliehen; fließenMNSz HHCMSFOu: 49:71 (Donner)
   
  szölkupTapakta- 'springen'MSFOu: 49:71 (Donner)
  Turpakti̮rti̮- 'über etwas springen'MSFOu: 122:324 (Lehtisalo)
  Typakta- 'springen; hüpfen, laufen, rennen, sich beeilen'MSFOu: 49:71 (Donner)
  Kepakta- 'springen'MSFOu: 49:71 (Donner)
   
  ? kamassz baktə- 'kommen'


  Magyarázat

  Zu den Bedeutungen 'laufen, fliehen' im Ung. und Ostj.  und  'treiben, jagen' im Tscher. vgl. finn. aja- 'treiben' ~ syrj. I vojl- 'laufen (Schneehuhn)', vojledli̮- 'treiben, jagen' ~ wog. (MSz.) oji 'fliehen, entlaufen'.

  Die Zugehörigkeit des kam. Wortes ist semantisch unsicher.  Bibliográfia
  • Beitr 96 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 84 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Toivonen: FUF 21: 125 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 544 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Halász: NyK 23: 446 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NyK 56: 41 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.