Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. puke- FU    'mászik, kúszik'  de 'kriechen'  en 'climb, creep '  UEW № 809 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Gyors. Lassú


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? finn puke- '(an) kleiden'
   
  ? észt puge- 'kriechen; schlüpfen'
   
  ? számi/lappNbǫkkâ -g̬- 'bore (with a drill)'
   
  ? magyar búj- 'kriechen; sich verstecken'
   búv- 'kriechen; sich verstecken'
  ÚESz.bújik


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A lapp szó csak akkor vonható ide, ha nem a lapp N bǫkke -g- 'indentation; narrowing; contraction (e. g. of a valley); depression; narrow pass; narrow passage; depression in a mountain' szóhoz tartozik.

  A magyar szó csak akkor sorolható ide, ha a b az ősmagyar *γ (< FU *k) vagy a hiátustöltő v, j hangok hatására *p hangból jött létre.  Bibliográfia
  • Collinder: CompGr 164, 403 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 472 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Lakó: NyK 64: 59, 63 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: Nyr 12: 437 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.