Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pesä U    'fészek'  de 'Nest'  en 'nest '



  UEW № 753 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Lakás. Ház


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn pesä 'Nest'
   
  észt pesa 'Nest'
   
  számi/lappLpiessē ~ pässē 'Nest, Horst, Bau, Lager'Kuollan: 1552
  Nbœsse -œs- 'primitive dwelling, Nest'Kuollan: 1552
  Notpiess 'Vogelnest'Kuollan: 1552
  Kldpiess 'Vogelnest'Kuollan: 1552
  Kpiess 'Vogelnest'Kuollan: 1552
   
  mordvinEpize 'Vogelnest'
  Mpiza 'Vogelnest'
   
  mari/cseremiszKBpəžäš 'Ei; Nest'
  Upə̑žaš 'Ei; Nest'
  Mpiźaš 'Ei; Nest'
  Bpužaš 'Nest'
   
  udmurt/votjákSpuz 'Hode, Ei'Wichm [wotj]
  Spuz-kar 'Vogelnest'kar 'Nest, Stadt'
  Kpə̑z 'Hode'Wichm [wotj]
  Kpə̑z: kurek-pə̑z 'Hode, Ei'kurek 'Huhn, Henne'
  Gpuz 'Hode, Horst, Bau'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSpoz 'Nest'
  Ppoz 'Nest'
  POpoz 'Nest'
   
  hanti/osztjákVpĕl 'Nest (des Vogels, des Fischotters)'Ostjakisches: 777
  Kopit 'Nest'PD: 1806
   
  manysi/vogulTJpit́ī 'Nest'Beitr: 235 (Kannisto, mitg. Paasonen; Anm
  Kpit́ėml- 'nisten'MSz
  KUpit́ 'Nest'Vir: 1953: 127 (Kannisto, mitg. Liimola)
  Ppit́ 'Nest'Beitr: 235 (Kannisto, mitg. Paasonen; Anm
  LOpit́i 'Nest'Beitr: 235 (Kannisto, mitg. Paasonen; Anm
   
  magyar fészëk 'Vogelnest; Sitz, Wohnsitz'Akk. fészket
   
  nyenyecOpiďe 'Nest'Juraksamojedisches: 388
  Njpiće 'Nest'Juraksamojedisches: 388
   
  enyecChfīreʔ 'Nest'JSFOu: 58.1: 13 (Donner - Joki)
  Chpide 'Nest'
  Bfide 'Nest'JSFOu: 58.1:13 (Donner – Joki)
   
  nganaszan φə˳t̆te 'Nest'MSFOu: 49:161 (Donner)
   
  szölkupTapitɜ 'Nest'
  Turpīti 'Nest'MSFOu: 122:325 (Lehtisalo)
  Typet 'Nest'MSFOu: 49:161 (Donner)
  Kepitta 'Nest'
  Kepĭttɒ 'Nest'
   
  kamassz phidä 'Nest'
   
  kojbál пидɜ 'Nest'Janhunen, SW: 126 (Janhunen)
   
  mator идыдe 'Nest'Janhunen, SW: 126 (Janhunen)


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar sz a várható Ø helyett a szókezdő f hatására az ősmagyar korban lezajlott  > sz részleges hasonulással  magyarázható.

  A cseremisz (ä)š és magyar k képzők.



  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 372 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Honti: ALH 33: 113 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Beitr 229 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 99 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Sajn: Dem 63 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Lehtisalo: FUF 21: 39 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 220, 449, 520 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 441 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Strahlmann 243 = Strahlmann, Johann, Finnische Sprachlehre für Finnen und Nicht-Finnen. Mit Beziehung auf die Aehnlichkeit der finnischen Sprache mit der ungarischen... St. Petersburg 1816.
  • Castrén: Suomi 1845: 181
  • Lindström: Suomi 1852: 72
  • Janhunen: SW 126 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 28: 65 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]