Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. perɜ FU    'sár; mocsár'  de 'Kot; Sumpf'  en 'mud, marsh '  UEW № 752 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Mocsár,  Kiválasztás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? udmurt/votjákSpera 'weicher, schwarzer Morast, mit welchem man Tuch färbt'Wichm [wotj]
  Jber-gop 'Moorpfütze'Wichm [wotj]
   
  ? komi/zürjénLepereb 'берег лесной реки (покрытый мхом)'
   
  ? magyar berëk 'Hain, Gebüsch; Sumpfwiese'Akk. berkët
  ÚESz.berek


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A zürjén b, magyar k képzők.

  Az egyeztetés csak akkor fogadható el, ha a magyar b az r hatására *p-ből zöngésült.

  A magyar berëk szláv jövevényszó is lehet, vö. szerbhorvát bri̋jeg, szlovén brė̄g 'vízpart, lejtő', orosz бeрeг 'vízpart' stb.; jelentéstani szempontból a 'vízpart''parti liget, bokros hely''liget, bokros hely' jelentésváltozás bizonytalan.

  A finn porikko 'pösjord (? megduzzadt föld)', észt pori 'híg sár, piszok' és mordvin pora 'liget' szavak (N. Sebestyén: NyK 53: 176) veláris vokalizmusuk miatt nem tartoznak ide.  Bibliográfia
  • Lakó: AAPJ 17: 13, 22 = Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Julkaisuja. Acta Academiae Pedagogicae Jyväskyläensis. 1–, Jyväskylä 1938–
  • Moór: ALH 2: 418 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • N.Sebestyén : NyK 53: 175
  • Lakó: NyK 64: 60, 61 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Hadrovics: NytudÉrt 50: 15 = Nyelvtudományi Értekezések. 1–, Budapest 1953–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Wichmann: UJb 7: 184 = Ungarische Jahrbücher. 1–23. Berlin 1921–1945 [Fortsetzung UAJb.]