Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kojeFU   'hajnal'  de 'Morgenröte'  en 'dawn'  UEW № 330 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Nap


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn koi 'Morgendämmerung, Morgengrauen, Tagesanbruch'
   koitta- 'grauen, dämmern, anbrechen'
   koite 'Tagesanburch, Morgendämmerung'
   koitto 'Tagesanburch, Morgendämmerung'
   
  észt koi- : koivalge 'Abendröte'valge 'Licht'
   koit 'Morgenröte'Gen. koitu
   koita- 'dämmern (vom Morgen)'
   
  komi/zürjénSki̮a 'Röte am Himmel'
   
  hanti/osztjákVkuńəl 'Röte am Himmel'OL: 139
  Vkotəl 'Tag, Sonne'Ostjakisches: 354
  DNχuńt́ 'Röte am Himmel'
  DNχăt 'Tag, Sonne'Pl. χăttət
  Oχuńəľ 'Röte am Himmel'
  Oχătəl 'Tag, Sonne'
  Synχuśl̥ 'Tag, Sonne'Steinitz, OVd: 2:100
   
  manysi/vogulTJkatə·l 'Tag'WV: 89
  TJkātə·l 'am Tage'
  Tkhọj 'Morgenröte'NyK: 25:269 (Munkácsi)
  KUχotəl 'Tag'
  KUχōtəl 'am Tage'
  Pkotəl 'Tag'
  LMkhuj 'Morgenröte'
  Soχɔ̄tal 'Tag, am Tage'
  Nχuj 'Morgenröte'
   
  magyar hajnal 'Tagesanbruch, Morgenrot'
   
  ? nyenyecOχājerʔ 'Sonne; klar (Wetter)'Juraksamojedisches: 165
   
  ? enyecChkāja 'Sonne'JSFOu: 58/1:13 (Donner – Joki)
   
  ? nganaszan kou 'Hitze'
   
  ? szölkupTakuetj 'Hitze'
  OOk͔uetje 'Sonne'
  NPkyetj 'Hitze'
   
  ? kamassz kuja 'Sonne'
   
  ? kojbál куя 'Sonne'Janhunen, SW: 58
   
  mator кайя ''
   ?кae 'Sonne'Janhunen, SW: 58
   
  ? tajgi хая 'Sonne'Janhunen, SW: 58


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  > jukagir χoi 'Isten'.

  A zürjén a és nyenyec rʔ denominális névszóképzők.

  Az osztják kuńəl ( < *kujnəl) és a magyar hajnal szavakban a nəl, illetve nal elemek valószínűleg képzők. Az osztják DN χuń Syn. χuśl̥ ( < kuńćəl < *kuńəl < *kuńtələl < -təl eleme szintén összetett képző; a kuń ( < *kujnɜ) szórész ń elemében pedig a tő végi j mássalhangzó és az denominális képző olvadt egybe. Az osztják kotəl és vogul katə·szavak təl, valamint ·l elemeiben ugyanaz az összetett képző lehet, mint amely az osztják χuśl̥ szóban rejlik.

  Jelentéstani alapon bizonytalan, hogy a szamojéd szavak idetartoznak-e.  Bibliográfia
  • Beitr 276 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Munkácsi: Ethn 4: 51 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • Toivonen: FUF 22: 162 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 104 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 269 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 69: 171 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Steinitz: OVd 2: 100 = Steinitz, W., Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten. 1. Teil, Tartu 1939 (ÕEST XXXI); 2. Teil, Stockholm 1941.
  • Sauvageot: Rech 93 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Räsänen: StudOr 15: 24, 206, 209 = Studia Orientalia. Ed. Societas Orientalis Fennica. 1–, Helsinki [Helsingfors] 1925–.
  • Janhunen: SW 58 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Bouda: UJb 20: 77 = Ungarische Jahrbücher. 1–23. Berlin 1921–1945 [Fortsetzung UAJb.]
  • Castrén: Versuch 84 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 29 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Räsänen: Vir 1947: 168 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.