Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. mura (murɜ) U    'darab, morzsa; szétmorzsol, széttördel, széttörik'  de 'Stück, Krümchen; (tr. intr.) zerbröckeln, zerbrechen '  en 'bit, crumb; crumble, crack (tr intr)'  UEW № 566 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Rész,  Tör


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn murakka 'mör, lucker, mürbe, locker'
   murea 'locker, bröcklich'
   murene- 'sich zerbröckeln'
   muru 'Stückchen, Brocken'
   murta- 'biegend brechen, zerbrechen'
   
  észt mure 'brüchig, bröckelig, zerreiblich, mürbe, rösch'Gen. mureda
   murenda- 'mürbe machen, zerkrümmeln, zerbröckeln'
   
  ? számi/lappLmuorˈhka- 'morsch, spröde, brüchig werden von Holz, Stoffen'
  Nmoarrâ- -r- 'break to pieces (ice or frozen surface of snow ...)'
  Nmǫrre -r- 'crumb little bit (e.g. bread)'
   
  hanti/osztjákVmɔri̮- 'bersten, zerbrechen (intr.)'OL: 98
  DNmorəj- 'bersten, zerbrechen (intr.)'OL: 98
  Omari- 'bersten, zerbrechen (intr.)'OL: 98
   
  manysi/vogulKUmor- 'murtua; надломиться'Kannisto: mitg. Liim Vir 1967: 209
  KUmorl- 'murtaa; надломить'
  Somur- 'murtua; надломиться'
  Somurl- 'murtaa; надломить'
   
  magyar mar- 'beißen, nagen, (Säure) ätzen, zerfressen; (Technik) fräsenMNSz HHC
   morzsa 'Krümchen, Brösel, BrosamMNSz HHC
   morzsol- 'bröckeln, bröseln; (Mais) körnen, abkörnenMNSz HHC
  reg?mart 'Ufer, StrandMNSz HHC
   
  nyenyecOmardā- 'durchbrechen, zerbrechen (tr.)'Juraksamojedisches: 244
  Omardo- 'durchbrechen, zerbrechen (intr.)'
   
  enyecChmoðeiʔ- 'zerbrechen'
  Chmoðeʔi- 'zerbrechen'
  Bmorei- 'zerbrechen (intr.)'
  Bmoreʔe- 'zerbrechen (tr.)'
   
  nganaszan marúʔá 'zerbrechen'
   
  szölkupTaMmurālta- 'murentaa; zerkrümeln, zerbröckeln'DonnMskr
  Tymorena- 'brechen, knicken'
  NPmorru 'Stück, Bissen'
  NPmorna- 'zerschlagen, zerbrechen'
   
  kamassz bə̑rujdābə- 'brechen, sprengen, zerbrechen'


  Magyarázat

  Vgl. ieur.: altind. mr̥ṇɑ̄ti 'zermalmt, zerdrückt, zerschlägt', lat. molere .

  Finn. kka, ea (< *eδa), u, ostj. əj, , i, selk. na, lta, l und kam. dɑ̄bə sind Ableitungssuffixe.

  Ung. o (vgl. morzsa) ist unter dem Einfluß des folgenden r bzw. r + zs aus einem früheren a entstanden.

  Ung. morzsa, morzsol haben die ursprüngliche Bedeutung bewahrt, in mar kann ein Bedeutungswandel 'zerbröckeln, zerbrechen' → 'beißen, nagen' erfolgt sein. Dial. mart 'Ufer, Strand' kann ursprünglich auf das vom Wasser ausgewaschene (víz marta) steile Ufer bezogen haben.

  Die lapp. Formen sind wahrscheinlich finn. Lehnwörter.

  Nomen-Verbum.

  Onomat.  Bibliográfia
  • Lehtisalo: FUF 21: 20 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: FUF 2: 166 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 34 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Jensen: Hirt-Festschr 2: 177
  • Collinder: IUrSprg 64 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • Setälä: JSFOu 30/5: 69 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Mayrhofer 2: 672 = Mayrhofer, Manfred, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. A Concise Etymological Sanskrit Dictionary. 1–4. Heidelberg 1956, 1963, 1976, 1980.
  • Hexendorf: MNy 52: 297, 440 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 600, 630 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 269 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Castrén: Suomi 1845: 180
  • Janhunen: SW 87 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • Szófsz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Liimola: Vir 1967: 209 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.