Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. muśke- (mośke-) U    'mos'  de 'waschen'  en 'wash (v)'



  UEW № 568 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Tiszta


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  észt mõske- 'waschen'
   mõsk 'Wäsche'Gen. mõsu
   
  mordvinEmuśke- '(Wäsche) waschen'
  Mmuśko- '(Wäsche) waschen'
   
  mari/cseremiszKBmə̑ška- 'waschen'
  Umuška- 'waschen'
  Bmuška- 'waschen (die Augen die Wäsche, den Fußboden usw)'
   
  udmurt/votjákSmi̮śk- 'waschen'
  Smiśk- 'waschen'
  Kmə̑śk- 'waschen'
  Gmiśkı̣̑- 'waschen'MSFOu: 65:321 (Wichmann mitg. Uotila)
   
  komi/zürjénLumi̮śki̮- 'waschen'
  POmiśka·l - 'waschen, sich waschen'
  POmiśśi·- 'waschen, sich waschen'
   
  magyar moѕ- 'waschen'
   mos(ako)d- 'sich waschen'Reflexiv. mosakodik
   
  nyenyecOmāsā- 'waschen; salben'Juraksamojedisches: 255
   
  enyec musua- 'waschen'
   
  szölkupTurmūsi̮lti̮- 'sich waschen, waschen'MSFOu: 122:323 (Leht.)
  Bmuselǯa- 'waschen, abwischen'
  Tymūse̮lča- 'waschen'MSFOu: 49:76 (Donner)
  Kemysa- 'waschen, abwischen'
   
  kamassz baza- 'waschen'
   buzə- 'waschen'
   
  kojbál бызʌа- 'waschen'Jahn. SW 89128: 89
   
  mator мазіямъ- 'waschen'Jahn. SW 89128: 89


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. indoeurópai *mozge- ~ *mezge-  : óind májjati 'süllyed, lemegy', latin mergere 'azon., el-, alámerít', litván mazgóti 'mos, öblít'.

  Az észt õ eredeti *o hangra utal. A mordvin u (a várható o helyett) talán a szókezdő m hatásával függ össze.



  Bibliográfia
  • FUV:
  • Gyarm: Aff 115, 163, 372 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • N.Sebestyén : ALH 1: 331 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Hajdú: ALH 2: 287 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Beitr 5, 244 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • E.Itkonen: FUF 29: 330 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Paasonen: FUF 7: 25 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 75 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Joki: FUFA 32: 48 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Jensen: Hirt-Festschr 2: 177
  • Collinder: IurSprg 64 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • Güntert: Kalypso Halle 1919: 51
  • Mayrhofer 2: 549 = Mayrhofer, Manfred, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. A Concise Etymological Sanskrit Dictionary. 1–4. Heidelberg 1956, 1963, 1976, 1980.
  • Joki: MSFOu 151: 286 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 631 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • N.Sebestyén : NyIOK 1: 398
  • Halász: NyK 24: 447 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lindström: Suomi 1852: 72
  • Janhunen: SW 89 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.