Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. mińä U    'meny, fiatalasszony'  de 'Schwiegertochter, junge Frau'  en 'daughter-in-law, young woman'  UEW № 544 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn miniä 'Schwiegertochter'
   
  észt minia 'Schwiegertochter'
   
  számi/lappLmannjē 'Schwigertochter, Schwägerin einer Frau, die Gattin des Vetters einer Frau, Gattin des Neffen'
  Nmânnje -nj- 'daughter-in-law, wife of one 's brother's son or sister's son, a woman's or girl's sister-in-law, also of a woman or girl more distantly related by marriage to a woman or a girl, e. g. husband's cousin, male cousin's wife'
  Notmańń 'Schwiegertochter'Kuollan: 1997
  Kldmańń 'Schwiegertochter'Kuollan: 1997
  Tmańńa 'Schwiegertochter'Kuollan: 1997
   
  udmurt/votjákSmeń : ič́i-meń 'junge Frau, Weiblein, Schwägerin (die Frau des jüngeren Bruders für die Frau des älteren), Braut'ič́i 'klein'
  Smeń : ken-meń 'Schwiegertochter'
  Gmeń: ič́i-meń 'Braut Schwägerin, junge Frau'FUF: 41 (Wichm.)
   
  komi/zürjénSmoń 'Schwiegertochter, Frau des Sohnes'
  Lemeń : von-meń 'so nennt der Mann seine Schwägerin'von 'Bruder'
  Pmoń 'Schwiegertochter, Frau des Sohnes'
  POmuń 'Schwiegertochter'
   
  hanti/osztjákVmeń 'Schwiegertochter'OL: 158
  DNmeń 'Schwiegertochter'OL: 158
  Omeń 'Schwiegertochter'OL: 158
   
  manysi/vogulTJmiń 'Schwiegertochter'WV: 149
  KUmäń 'Schwiegertochter'
  Pmɑ̄ń 'Schwiegertochter'
  Somań 'Schwiegertochter'
   
  magyar mëny 'Schwiegertochter, (altung.) Braut, junge Frau, Jungvermählte'
   mënyecske 'junge Frau'
   mëny-asszony 'Braut'asszony 'Frau, Weib'
   mënyét 'Wiesel'
   
  nyenyecOḿeje 'Schwiegertochter'Juraksamojedisches: 270
   
  enyec  'Schwiegertochter'
    'Schwiegertochter'
   
  nganaszan meai 'Schwiegertochter'
   
  kamassz meji 'Schwiegertochter'
   
  kojbál меимъ 'Schwiegertochter'Janhunen, SW: 92
   
  mator маемъ 'Schwiegertochter'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch
  --


  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 76, 163 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • ÁKE 460 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Jacobsohn: ArUgrof 26 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Beitr 23 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Sajn: Dem 79, 113 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • Karjalainen: FUF 13: 327 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Lehtisalo: FUF 21: 41 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 20 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 90 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Horger: MSzav 119.00 = Horger, Antal, Magyar szavak története. Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye. Budapest 1924.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 613 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Steinitz: NyIOK 10: 326 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Halász: NyK 24: 446 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Castrén: Suomi 1845: 180
  • Lindström: Suomi 1852: 60
  • Janhunen: SW 92 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 103 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • Hunfalvy: VogF 294 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).