Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. niδe (nüδe) U    'nyél, fogantyú, szár'  de 'Griff, Stiel, Schaft'  en 'handle, holder, shaft '  UEW № 595 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szerszám. Fegyver


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn nysi 'handtaget för högra handen i lieskaftet, lieskaft; Griff, Handhabe am Sensenstiel (für die rechte Hand), Sensenstiel'Gen. nyden
   lysi 'handtaget för högra handen i lieskaftet, lieskaft; Griff, Handhabe am Sensenstiel (für die rechte Hand), Sensenstiel'Gen. lyden
   nyttö 'handtagstappen l. knappen på lieskaftet; Handgriff od. Knauf am Sensenstiel'
   
  észt lüsi 'Griff, Handhabe am Sensenstiel (für die rechte Hand); Schwertgriff'Gen. löe
   
  számi/lappLnahta 'Stiel, Griff (eines Messers, einer Axt)'
  Nnâđđâ -đ- 'handle, shaft'
  Notnѳdd 'Schaft, Stiel, Haft'Kuollan: 1160
  Kldnѳtt 'Schaft, Stiel, Haft'Kuollan: 1160
   
  mordvinEńeď 'Stiel, Schaft'
  Eńäď 'Stiel, Schaft'
  Mńeď 'Stiel, Schaft'
   
  hanti/osztjákVnö̆l 'Schaft, Griff, Stiel'OL: 187
  DNnĕt 'Schaft, Griff, Stiel'OL: 187
  Onȧ̆l 'Schaft, Griff, Stiel'OL: 187
   
  manysi/vogulTJnäl 'Stiel'WV: 26
  KUnäl 'Stiel'WV: 26
  Pnɑ̄l 'Stiel'WV: 26
  Sonal 'Stiel'WV: 26
   
  magyar nyél 'Griff, Stiel, Haft, SchaftMNSz HHCAkk. nyelet
   
  nyenyecOnirʔ 'Messergriff'Juraksamojedisches: 324
   
  enyecChńīʔ 'Messerschaft'Gen. ńīδoʔ
   
  nganaszan ńir 'Schaft (am Messer Axt usw.)'
   
  szölkupTanir 'Schaft am Messer Axt usw.'
  Tyner 'Schaft am Messer Axt usw.'DonnMskr
  Kenir 'Schaft am Messer Axt usw.'
   
  kamassz ńirže 'Schaft'


  Magyarázat

  Von den Varianten des finn. Wortes ist die mit n die ursprüngliche.

  Mehrere Forscher (VglWb. 911; Setälä: NyK 26: 390, 426; Munkácsi: NyK 27: 139, 140; Beitr. 78; NyH7; SzófSz.) haben folgende Wörter zusammengestellt: lapp. K (1206) T navt 'Schaft, Stiel, Haft'; wotj. G nị̑d 'Schaft, Stiel'; syrj. Le. nud 'Stiel, Griff'. Sie gehören jedoch wegen des inlautenden *ŋt nicht hierher (s. unter *neŋte 'Schaft, Griff' FP).
  Bibliográfia
  • Beitr 78 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Lehtisalo: FUF 21: 44 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Toivonen: FUF 30: 349 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 38 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 14/3: 46, 30/5: 85 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Hunfalvy: MNyszet 4: 218 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 410 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 463 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 89 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 911 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Hunfalvy: VogF 295 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).