Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. wete U    'víz'  de 'Wasser'  en 'water '  UEW № 1142 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Víz


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn vesi 'Wasser'Gen. veden
   
  észt vesi 'Wasser'Gen. vee
   
  mordvinEveď 'Wasser'
  Eväď 'Wasser'
  Mveď 'Wasser'
   
  mari/cseremiszKBwət 'Wasser'
  Uwüt 'Wasser'
  Bwüt 'Wasser'
   
  udmurt/votjákSvu 'Wasser'
  Kvu̇ 'Wasser'
  Gvu 'Wasser'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSva 'Wasser'
  Pva 'Wasser'
  POva 'Wasser'
   
  manysi/vogulTJüt́ 'Wasser'WV: 55
  KUwit́ 'Wasser'WV: 55
  Pwüt́ 'Wasser'WV: 55
  Sowit 'Wasser'WV: 55
   
  magyar víz 'Wasser'Akk. vizet
  ÚESz.víz
   
  nyenyecOjīʔ 'Wasser'123
  Ljwit 'Wasser'123
   
  enyecChbiʔ 'Wasser'Gen. bīroʔ
  Bbiʔ 'Wasser'Gen. bidoʔ
   
  nganaszan bēʔ 'Wasser'Gen. beda-ŋ
   
  szölkupTayt 'Wasser'
  Turüt 'Wasser'MSFOu: 49:134 (Kai Donner)
  Työt 'Wasser'MSFOu: 49:134 (Kai Donner)
  Keü̆t 'Wasser'MSFOu: 49:134 (Kai Donner)
   
  kamassz  'Wasser'
   
  kojbál bu 'Wasser'Beitr: 72
   by 'Wasser'Beitr: 72
   
  mator bu 'Wasser'Beitr: 72
   
  tajgi bu 'Wasser'Janhunen, SW:176, Beitr: 72


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. indoeurópai *u̯ód-r̥ , genitívusz: *u̯éd-n̥-s, kollektív többes szám: *u̯édōr : óind uda-ká-m 'víz', avesztai vaiδi-m (akkuzatívusz) 'az öntözőcsatornát', hettita wedɑ̄r , genitívusz: wedenas, örmény get  (< ?*vedō) 'folyó', latin unda  'hullám', gót wato  'folyó', óegyházi szláv voda  'víz'.

  A többek (MUSz. 590; Setälä: NyK 26: 406, 425; NyH7) által idevont magyar ügy, igy 'forrás, patak, folyó' hangtani okok miatt nem tartozhat ide (lásd *siδ̕ɜ 'nedvesség, mocsaras hely' FU).
  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 190-1 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Jacobsohn: ArUgrof 8 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Collinder: AUU 1/4: 126 = Acta Universitatis Upsaliensis. Nova Series. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis. I–, Stockholm – Göteborg-Uppsala 1963–.
  • Beitr 72, 287 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Sajn: Dem 73, 113 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • Thomsen: Einfl 2 = Thomsen, Vilhelm, Über den einfluss der germanischen sprachen auf die finnisch-lappischen. Aus dem dänischen übersetzt von E. Sievers, Halle 1870.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • H.Sköld : FUF 18: 218
  • Paasonen: FUF 7: 28 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Jensen: Hirt-Festschr 2: 176
  • Collinder: IUrSprg 70 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • Setälä: JSFOu 30/5: 38 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Mayrhofer 1: 103 = Mayrhofer, Manfred, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. A Concise Etymological Sanskrit Dictionary. 1–4. Heidelberg 1956, 1963, 1976, 1980.
  • Wiklund: MO 1: 56-7 = Le Monde Oriental. 1–35, Uppsala 1906–1941 [tatsächlich: 1947].
  • Joki: MSFOu 151: 344 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • K.Donner: MSFOu 49: 134 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 590 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 445 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Setälä: NyK 26: 406, 425 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Schmidt: NyK 36: 460 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 105
  • Europaeus: Suomi 1870: 399
  • Janhunen: SW 176 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.