Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. to U    'az'  de 'jener'  en 'that '  UEW № 1058 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör:


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn tuo 'jener der (da)'
   tuonne 'dorthin dahin'
   tuossa 'da, dort'
   tuolla 'da, dort'
   tuosta 'davon, von da (aus)'
   tuolta 'von dort, von da (aus)'
   tuohon 'dorthin'
  regtoi 'jener der (da)'
   
  észt too 'der, jener'
   
  számi/lappLtuot 'jener der dort (dem Sprechenden jedoch näher als 'tt' 'jener, jener dort')'
  Ltuǫtte 'jener'
  Nduot 'that one over there that... over there, that'
  Ndǭ '(far) over there'
  Ndǭt 'that one far away over there that... far away over there'
  Nottuht 'jener'
  Kldtutt 'jener'
  Ttuitte 'jener'599
   
  mordvinEtona 'jener'
  Etoso 'dort; dann'
  Etozo 'dorthin, dahin'
  Etuva 'dort (vorüber)'
  Mtona 'jener'
  Mtosa 'dort; dann'
  Mtoza 'dorthin, dahin'
  Mtuva 'dort (vorüber)'
   
  mari/cseremiszKB 'jener'
  KBtəδə 'er, jener'
  KBtəš 'dahin, dorthin'
  KBtəške 'dahin, dorthin'
  Utu 'jener'
  Utuδo 'er, jener'
  Utuš 'dahin, dorthin'
  Utuško 'dahin, dorthin'
  Btuδo 'er, es'
  Btu 'er, es'
   
  udmurt/votjákStu 'jener'
  Stu-pala 'hinüber'pal 'Seite'
  Stu-palan 'jenseits'
   
  komi/zürjéntu 'jener'NyK: 81: 359
  Sti̮ 'jener'
  SOto̭- : to̭lun 'вчера'
  Udti̮n 'da, dort'
  POtu- : tu·ńʒ́i 'neulich'
   
  hanti/osztjákVtom 'jener'975976
  Vtomi̮ 'jener'
  Vtŏγi̮ 'dorthin, hinaus, weg'
  Vjtŏt 'da(mals)'975976
  DNtŏm 'jener dort'975976
  DNtŏmə 'jener dort'
  DNtŏttə 'da, dort'
  Otăm 'jener, der'Absol. tŏmi975976
  Otŏm 'jener, der'
  Otota 'da, dort'
  Kaztŏχĭ 'dorthin, hinaus, weg'975976
   
  manysi/vogulTJtant 'deshalb'JSFOu: 58/3: 16, 42 (Kannisto)
  TJtamə·ŋ 'sellainen; solcher'JSFOu: 58/3: 16, 42 (Kannisto)
  Ktåt 'az; jener'VNyj: 197
  Ktåtė 'az; jener'
  KOtowl 'von da, von dort'MSFOu: 127: 167 (Kannisto)
  KUton 'jener, der'JSFOu: 58/3: 16, 42 (Kannisto)
  KUtow 'dorthin, dahin'JSFOu: 58/3: 16, 42 (Kannisto)
  KUtat 'dort'JSFOu: 58/3: 16, 42 (Kannisto)
  KUtōnt 'deshalb'JSFOu: 58/3: 16, 42 (Kannisto)
  KUtowl 'von da, von dort'MSFOu: 127: 167 (Kannisto)
  Pton 'jener, der'JSFOu: 58/3: 16, 42 (Kannisto)
  Ptow 'dorthin, dahin'JSFOu: 58/3: 16, 42 (Kannisto)
  Ptowl 'von da, von dort'MSFOu: 127: 167 (Kannisto)
  LUt́üt́ 'ott; dort'VNyj: 112, 160
  LUt́ū 'oda; dorthin'VNyj: 112, 160
  LMt́ū 'oda; dorthin'VNyj: 112, 160
  LMt́ūl 'onnan; von dorther'VNyj: 112, 160
  VStūl 'von da, von dort'MSFOu: 127: 167 (Kannisto)
  Sotot 'dort'MSFOu: 127:59 (Kannisto)
  Sotuw 'dorthin, dahin'JSFOu: 58/3: 16, 42 (Kannisto)
  Sotuwl 'von da, von dort'
  LOtōn 'jener, der'JSFOu: 58/3: 16, 42 (Kannisto)
   
  magyar tova 'fort, hinweg, weiter'
   tétova '(adv.) hin und her 2: (adj.) zögernd 3: (adj.) unentschlossen'
   távol 'weit, fern; Ferne, (altung.) von ferne'
   túl 'jenseits; über'
   ?tehát 'also, folglich, daher, demzufolge'
  Alttahát 'da, darum, demnach, also'
   
  ? nyenyec ta 'jener'467-8
   tā- 'jener'467-8
  Otāki 'jener'467-8
  Otāīna 'dort'467-8
  Otańāʔ 'dahin'467-8
  Otājʔ 'dorthin'467-8
   
  enyec tonne, tone 'da'
   tohonô 'diser dort'
  Chtoleoʔ 'hierher'
  Chtoľe 'so'
  Btoľiojuo 'hierher'
  Btoreʔ 'so'
  Btone 'da'
  Btonne 'da'
  Btohono 'dieser dort'
   
  ? nganaszan tâ t́ifane 'da't́ifi 'Zeit, -punkt'
   takaʔ 'dieser dort'
   tania 'jener'
   tandaŋ 'dorthin'
   tanne 'dort'
   
  szölkup ? 'tuolla puolen; auf der anderen Seite'SKES
  Tatap 'dieser (hier), jener'Erd
  Tatam 'dieser (hier), jener'Erd
  Tatona 'dieser (dort), andere, jene'Erd
  Tato 'dieser (dort), andere, jene'Erd
  Tatoo 'прочь, вон'Erd
  Ta?ta 'dieser (hier), jener'
  Ta?tāmi̮ 'dorthin, hin'Erd
  Tur 'in die Seite'MSFOu: 122: 327 (Lehtisalo)
  N 'dorthin, fort, weg'Erd
  Ketoo 'прочь, вон'Erd
   
  kamassz di 'der, er'
    'der, er'
   dī̮bə̑r 'dorthin'
   diʔən 'dort'
   diγin 'dort'
   digin 'dort'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir taŋ 'az', jukagir tuŋ 'ez'; altaji: lásd a ~ *te ~ *ti szócikk alatt; indoeurópai: óind tá-, tā́- 'ez, a', görörg τó 'ez, a'.

  A lapp t, cseremisz δə, δo, vogul t, nganaszan t (< *), mordvin na, vogul n, nganaszan n (< *), osztják m, magyar v, szölkup m (< ? *), nyenyec, nganaszan k és enyec l képző. A rokon nyelvek névmási határozószói részben ősi ragokat őriztek meg, részben pedig a paradigmatikus ragozásból ismert végződéseket vették fel.

  A tőbeli magánhangzó-megfelelés szabálytalan: a lapp magánhangzók eltérése (N uo, ǭ stb.) jelentésváltozással járt együtt; a cseremisz KB ə — a várható ə̑ helyett — az U B u ; zürjén  ~ ; ősosztják *ǒ (DN O ɑ̆ helyett ǒ), *o; ősvogul *ɑ̄, *ɑ̆, *ǒ, *ŭ hangok szabálytalan megfelelője.

  A magyar távol szóban 'ott' → 'messze, távol' jelentésváltozással számolhatunk.

  A nyenyec, nganaszan és szölkup ta, tap stb. névmásokhoz lásd *ta 'ez (itt)' FU, ? U.

  A Lytkin (VokPerm. 127, ESK) által tévesen idevont zürjén te̮- : te̮-ri̮t 'tegnap', te̮n 'nemrég, tegnap', te̮ńʒ́i 'nemrég, közelmúltban', PO tȯn 'tegnap' névmási határozószókhoz lásd * (~ *te ~ *ti) 'ez' U.

  Balázs (NytudÉrt. 38: 52) az ómagyar tatt, tott, tat, tot '(azt) mondom' szót a ta-, to- névmási tő származékának tartja. Ez nem fogadható el, mivel a tatt stb. inkább a tudott (dolog) 'tudott, ismert (dolog)' szókapcsolatból való elvonás eredménye (Lehr: Nyr. 5: 333).  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 85, 88 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Lakó: ALH 1: 355 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • N.Sebestyén : ALH 7: 337-8 Anm
  • Ojansuu: AUFA 1/3: 78 = Turun Suomalaisen Yliopiston Julkaisuja. Annales Universitatis Fennicae Aboensis. Sarja/Ser. B [ab. Bd. 3 neben der Serienbezeichnung:] Humaniora [ab Bd. 5 fehlt im Titel "Fennicae"; ab Bd. 21 statt "Aboensis" Turkuensis"]. 1–, Turku 1923–.
  • Qvigstad: Beitr 175 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Tailleur: CIFU 109 = Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 20–24. IX. 1960. Budapest 1963.
  • Lytkin: CIFU 62 = Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 20–24. IX. 1960. Budapest 1963.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Sköld : FUF 18: 218, 219
  • Joki: FUFA 32: 49 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Jensen: Hirt-Festschr 2: 176
  • Collinder: IUrSprg 56 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • Setälä: JSFOu 30/5: 32 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Liimola: JSFOu 58/3: 43 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Collinder: JukUr 71 = Collinder, Björn, Jukagirisch und Uralisch. Uppsala – Leipzig 1940 (Uppsala Universitets Ärsskrift. Recueil de travaux publié par l'université d'Uppsala 1940: 8).
  • E.Itkonen: LpChr 101.00 = Itkonen, Erkki, Lappische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und Wörterverzeichnis. Helsinki 1960 (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VII).
  • Hunfalvy: MNyszet 3: 300, 4: 82 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • Rédei: MSFOu 150: 314 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Joki: MSFOu 151: 330 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Lehtisalo: MSFOu 72: 387 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 761 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Lakó: NyIOK 1: 213 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Halász: NyK 23: 269 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • K.Sal : NyK 77: 103
  • Rédei: NyK 81: 359 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • K.Sal : NytudÉrt 89: 274 = Nyelvtudományi Értekezések. 1–, Budapest 1953–.
  • Vértes: OstjPron 218 = Vértes, Edith, Die ostjakischen Pronomina. Budapest 1967.
  • Anderson: Stud 36, 39, 42 = Anderson, Nikolai, Studien zur vergleichung der ugro-finnischen und indogermanischen sprachen. I. Dorpat 1879.
  • Räsänen: StudOr 15: 14 = Studia Orientalia. Ed. Societas Orientalis Fennica. 1–, Helsinki [Helsingfors] 1925–.
  • Uotila: SyrjChr 160 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Raun: UAJb 24/1-2: 133 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • Angere: UrJukFr 69 = Angere, Johannes, Die uralo-jukagirische Frage. Ein Beitrag zum Problem der sprachlichen Urverwandtschaft. Stockholm 1956.
  • Genetz: VähKirj 30: 12 = Vähäisiä Kirjelmiä. Suom. Kirj. Seura. 1–, Helsinki 1885.
  • Castrén: Versuch 47 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • Anderson: Wandl 163 = Anderson, Nikolai, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. St.-Pétersbourg 1893 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. Tome XL, No„– 2 et dernier).
  • Rostek: Wörter und Sachen 18: 100, 101