Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Alapalakok


soksɜ (saksɜ), se̮ksɜsokta-śolaśolče
śolkeśolmaśomɜśomɜ-rɜ
sompaśonašonɜsonta
śoŋe-soŋe-1soŋe-2soŋɜ-
soŋkɜ (soŋɜ)šoŋkɜśopašoppɜ- (šappɜ-)
śoppɜ-sɜśoraśorɜsorɜ, sorɜ-śɜ1
sorɜ2sormeśorwašorwa
šorwa-sose (sase)soske-śota, śoδa, śoδ̕a
sowɜ (sowɜ-nɜ)šōδe- (šōδ̕e-)soδɜšoδ̕ɜ
śoδkasȣ̈sȣjɜ- , > sȣ̈jɜ-śȣkćɜ
sȣlkɜ (sȣlγɜ)śȣ̈nesȣŋɜ-sȣrɜ
sȣ̈rɜ-šȣ̈rtɜsȣsɜ-sȣtɜ
sȣ̈tɜśȣwɜšȣwɜšuje, šoje
śujɜ-śuka1śuka2sukɜ
suksešukštɜ-šuktasula
šuleśulɜśulke-śuma
šuma-resumesuŋešuŋe
suŋɜsuŋlɜ (suŋɜ-lɜ), šuŋlɜ (šuŋɜ-lɜ)šuŋtɜsupsɜ-rɜ
śur-ma (śure-ma)śureśure-śurɜ1
śurɜ2śurɜ3šurɜ-śürjä
śurme1śurme2surmɜśurwa-
śuśasüskä- (süske-)śuwesuγe-
śuδ̕asuδ̕ɜtatä, te, ti
täjetaje- (toja-)1taje-2tajɜ-ttɜ-
tajwetakatakka-takkɜ (takkɜ-rɜ-)
täkkɜ-täktätala (tala-sɜ)taĺa-
talɜtaljatälwätana
täŋɜtäŋɜ-tɜtaŋkataŋke-ta
täŋkɜtappa-taratärɜ
tarɜ1tarɜ (torɜ)2tarɜ3tarɜ-kɜ (tarkɜ)
tärjätarkɜ1tarkɜ (torkɜ)2tärmä
tarnatarttɜ-tasataškɜ
täštätätätäwe1täwe2
täwδe (tälkɜ)taγɜ (takɜ)tejeteke-
tekɜ-temɜtenɜtepɜ-
teppɜterätere (tetre)terɜ1
terɜ2terɜ-teškä (tekšä)tewä
tewetijätikatiŋe (tüŋe)
tīpta-tire (türe)tisɜtitkɜ- (tütkɜ-)
tiwä (tiwä-ne)totojɜtojɜ-
tokɜ-rɜ, tokrɜtokka-toktatola
tomatońćɜtoŋe-toŋɜ- (taŋɜ-)
toprɜ-, tokrɜ-, toŋrɜ-tora-ksɜtorɜtorje
tosɜtošte-totketowɜ
towkɜtoγe-tȣ̈1tȣ̈2
tȣmpɜtȣmpɜ-tȣntɜtȣŋɜ-
tȣ̈rkkɜtukɜ- (tuγɜ-)tuktɜtule1
tule2tule-tulkatulkɜ
tultɜtumte-tuna-tuŋa
tuŋke-tuppa-tuppɜturɜ
turjaturpaturtatušɜ-
tüγɜ-tɜ, tüwɜ-tɜtuδ̕ka, tuδ̕ka-mɜučeuje-, oje-
ukɜ (okɜ)ukseükte e-k-sä > ükteksäulɜ (ulɜ-jɜ)
ulkeulkɜumɜumpe
umrɜuneuŋaura
urɜurɜ-urke-urma (ūrma)
uskalɜuškɜutareutka
uδɜ-mɜwaćawačawača-, waća
waćɜ1wačɜ, wančɜ1wačɜ (wašɜ)2waćɜ2
wačɜ (wočɜ)3waćɜ-wačɜ-1wačɜ-2
wačka-wäćkɜwäćtɜ-rɜ-kkɜwäjä
waja-wajćewajɜ (wojɜ)wajɜ-šɜ
wajɜ-šɜ-tɜ-wajmɜwajŋewäke
wäke-wakkawaklawaksa
wakštɜre (wokštɜre)walawala-waĺɜ
wälɜ (wäδɜ)wäĺɜwalɜwalka-
walkɜwamśɜwamtawańća, waća
wanča-wančɜwäńćɜ, wäćɜwańɜ-
wanɜ-wanšawantɜwäntɜ-
wäŋćɜwäŋewaŋɜ-, waŋkɜ-waŋka
warɜwarɜ-1warɜ-2wärkɜ (wärkkɜ)
wartewäśäwäšäwasa1
wasa2waśarawaśe-wäsɜ-
waśkewastawaštawata
watka-watta-waδ̕kɜwekkɜ