Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. soŋkɜ (soŋɜ) FU    'öreg; öregszik'  de 'alt; alt werden'  en 'old (v n), grow old '  UEW № 907 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Élet. Életkor


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremiszKBšoŋγə̑ 'alt'
  Ušoŋγo 'Greis; Alter, alt'
  Msoŋγo 'alt; Greis'FUF: 22:94 (Beke)
  Bšoŋγo 'Greis; Alter, alt'
   
  magyar agg 'Greis; sehr alt'
  Altagg- 'altern, alt werden'
  Alt?avar 'das dürre Gras, das dürre Laub'
  Alt?avaѕ 'ranzig'
  Alt?avul 'alt werden'
  Alt?ó 'alt'
  ÚESz.agg
  ÚESz.avul
  ÚESz.avar
  ÚESz.avas
  ÚESz.ó


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az ó ~ av-: avar, avas, avul szócsalád összefügghet a magyar agg szóval. Ebben az esetben a magyar agg egy FU *soŋɜ > *soŋkɜ > ősmagyar *soŋgȣ > > (ómagyar) og > agg változás eredménye, míg az ó egy FU *soŋɜ > ősmagyar *soγɜ > >*oγ > ómagyar *ou̯ > ó változásé. A cseremisz szóban feltételezhetően *ŋ > nγ változás történhetett. Ha a magyar agg és ó stb. eltérő hátterűek, akkor egy FU *soŋkɜ alakból lehet kiindulni.

  A magyar ó ~ av-: avar stb. adatokat lásd még *oma 'régi, előző' U alatt.

  Nomenverbum.

  A nyenyec (19) O ŋīχī 'távoli, korábbi, egykori, régi' szó (Lehtisalo: Balassa-Eml. 90, lásd még Bárczi, TA 36) nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Lytkin: Chrest 125 = Лыткин, В. И., Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам 1. Москва 1955.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Wichmann: TscherT 98 = s. Wichm [tscher]