Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. oma U    'régi, előző'  de 'alt, vorig, vorherig'  en 'old, previous, former '  UEW № 665 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Élet. Életkor


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  számi/lappLå̄mēs 'alt, abgenutzt, verbraucht (von Sachen)'Attr. åpmē
  Lå̄pmēs 'alt, abgenutzt, verbraucht (von Sachen)'
  Noames 'used, worn, old (only of thing)'
  Notuaimm 'alt'Kuollan: 1942
  Kldimm 'alt'Kuollan: 1942
  Tvı˚ѳmme 'alt'Attr. vı˚ѳmmesKuollan: 1942
   
  mordvinEumok 'längst, vor Zeiten'JSFOu: 61.3:101 (Ravila)
   
  ? mari/cseremiszBümašte 'im vorigen Jahre'
   
  ? magyar ó 'alt'
   avar 'das dürre Gras, Laubstreu'
   avas 'ranzig'
  ÚESz.avar
  ÚESz.avas
  ÚESz.ó
   
  mator ig-omo 'der Morgen'MSFOu: 64:33 (Klaproth-Donn)
   
  karagassz hik-umo 'frühmorgens'MSFOu: 72:136 (Pallas- Leht)
   hik-umu 'morgen'
   
  tajgi umuń 'morgen'MSFOu: 72:136 (Pallas- Leht)


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A mordvin ok elhomályosult esetrag vagy képző lehet. A cseremisz šte esetrag, a karagassz ń képző.

  A cseremisz szó idetartozása első szótagi ü hangja miatt bizonytalan.

  A magyar szóhoz lásd még *soŋkɜ (*soŋɜ) 'öreg; öregszik' FU.

  A finn aamu 'reggel' (lásd Bibliográfia) szókezdő aa hangkapcsolata miatt nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Ravila: FUF 20: 106 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 3 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Lehtisalo: MSFOu 72: 136 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 831 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Lehtisalo: Vir 1934: 152 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.