Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. olɜ FW FU   'áll(csont), állkapocs'  de 'Kinn (Kinnbacken, Kinnlade)'  en 'chin, jaw-bone '  UEW № 664 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  számi/lappNoalol (ōllul-) 'lower jaw (with or without flesh on it)'
  N 'the chin - part of a human being or animal'
  Notoal-dāχt 'Kinnbackenknochen'tāǫkte, tāχtdāχt 'Knochen, Bein'Kuollan: 1884
  Kldoaľ-tāχt 'Kinnbackenknochen'Kuollan: 1884
  Toala-(t)āǫkte 'Kinnbackenknochen'Kuollan: 1884
   
  mordvinEulo 'Kinn'
  Mula 'Kinn'
   
  hanti/osztjákNiuləś 'Kinn'< komi/zürjén
   
  ? manysi/vogulTJoľć 'Kinnlade'WV: 171
  KUūləś 'Kinnlade'WV: 171
  Pwūlś 'Kinnlade'WV: 171
  LMuľėš 'állkapocs, Kiefer, Kinnlade'VNGy: 1:257
  Soūlś 'Kinnlade'WV: 171
   
  magyar ?áll 'Kinn'
  Altal 'Kinn'SchlSzj +1400-10
  ÚESz.áll


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A lapp l és vogul ś, š (< ć) képző.

  Ha a vogulban szóbelseji *ŋl feltételezhető, akkor a vogul ūləś stb. szavak egy másik egyeztetéshez tartoznak (lásd *oŋlɜ ... 'áll(csont), állkapocs' FU).

  A magyar szó csak magánhangzóközi *l > *ll esetén tartozik ide. A magyar szóhoz lásd még az *oŋlɜ (*ȣŋɜ, *ȣŋɜ-) 'áll(csont), állkapocs)' FU szócikket.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 91, 202, 216 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Pais: ALH 8: 157 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Sajn: Dem 61 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 53 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Pais: MNy 50: 329 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Honti: MNy 81: 144 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 729 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Kálmán: Steinitz-Festschr 191.00
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Toivonen: UJb 15: 589 = Ungarische Jahrbücher. 1–23. Berlin 1921–1945 [Fortsetzung UAJb.]
  • Genetz: VähKirj 30: 8 = Vähäisiä Kirjelmiä. Suom. Kirj. Seura. 1–, Helsinki 1885.