Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. tälwä FU    'tél'  de 'Winter'  en 'winter '  UEW № 1037 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Évszak


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn talvi 'Winter'Gen.. talven
   
  észt talv 'Winter'Gen.. talve
   
  lív tō̬la 'Winter'Kett [liv]
   
  számi/lappWfsᴅä`ʟεwiε 'Winter'Südlappischen:2570
  Ndalˈve -lv- 'Winter'
  Notilv 'Winter'Kuollan:671
  Kldilv 'Winter'Kuollan:671
  Ttɑ̄ilve 'Winter'Kuollan:671
  Ktɑ̄ilve 'Winter'
   
  mordvinEt́eľe 'Winter'
  Mt́aľa 'Winter'
   
  mari/cseremiszKBtel 'Winter'
  Utelə̑ 'Winter'
  Btele 'Winter'
   
  udmurt/votjákStol 'Winter'
  Ktol 'Winter'
  Gtol 'Winter'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSte̮l 'Winter'
  Pte̮v 'Winter'
  POtȯl 'Winter'
   
  hanti/osztjákVtĕləγ 'Winter'OL:189
  Vjtĕləγ 'Winter'OL:189
  Trjtȯʌəγ 'Winter'
  Jtȯʌəγ 'Winter'
  DNtĕtə 'Winter'
  Otȧ̆l 'Winter'OL: 189
   
  manysi/vogulTJtǟl 'Winter'WV: 3
  KUtɔ̈̄l 'Winter'WV: 3
  Ptāl 'Winter'WV: 3
  Sotāl 'Winter'WV: 3
   
  magyar tél 'Winter'Akk.. telet


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az osztják (ə)γ vagy képző, vagy a finnugor *w folytatója.

  A finnlapp és mordvin M szó a eleme eredeti *ä hangból alakult.

  A finn talvi (Gen. talven) stb. az a-tövű szavak csoportjából analógiás hatásra átkerült az e-tövű szavak csoportjába: *talva: *talva > talvi ~ *talvan > talvi ~ talven. A lív a vagy analógiás úton keletkezett tőhangzó, vagy az eredeti *folytatója.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 55, 84, 85, 103, 151, 153, 200-1 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Collinder: CompGr 151, 168 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Sajn: Dem 77, 112 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • Ariste: Eesti Teaduste Akadeemia Toimeti 1963: 261
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Steinitz: FgrVok 41 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Ravila: FUF 20: 91 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Lehtisalo: FUF 21: 30 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUF 31: 173 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 14/3: 32 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Honti: MNy 81: 147 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Posti: MSFOu 85: 51 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 202 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • Lakó: NyK 51: 26 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • K.Sal : NyK 62: 249, 251
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Wickman: SSUF 1955-57: 48, 53 = Språkvetenskapliga Sällkapets i Uppsala Förhandlingar 1882–[Band 1955/57. = Uppsala Universitets Ärsskrift 1957. Uppsala – Wiesbaden].
  • Lindström: Suomi 1852: 93
  • Genetz: Suomi 1897/3/13: 30
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 41: 82 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • Décsy: UAJb 43: 59 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • VglWb 1: 512 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Ravila: Vir 1939: 107-12 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.