Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. towkɜ FU    'tavasz; árad, emelkedik (a víz)'  de 'Frühling; ?fluten, steigen (vom Wasser)'  en 'spring; rise (water level) '  UEW № 1069 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Növekedés,  Évszak


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn touko 'das Säen, Saat; wachsende Saat; Saatzeit'
   toukokuu 'Mai'kuu 'Mond, Monat'
   
  észt tõug 'Sommersaat, Sommerkorn'Gen. tõuu
   
  mordvinEtundo 'im Frühling; Frühling'
  Mtunda 'im Frühling; Frühling'
   
  ? udmurt/votjákStud : tud-vu 'Überschwemmung'vu 'Wasser'
  Stuli̮s 'Frühjahr, Frühling; im Frühjahr'
  MUtuwi̮s 'Frühjahr, Frühling; im Frühjahr'Wichm [wotj]
  Ktulə̑s 'Frühjahr, Frühling; im Frühjahr'
  Gtulị̑s 'Frühjahr, Frühling; im Frühjahr'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénStu- 'zunehmen, sich vermehren, (v. Wasser) steigen'
  Stuli̮s 'Frühjahr, Frühling'
  Itu- 'zunehmen, sich vermehren, (v. Wasser) steigen, fluten,übertreten (von Wasser)'
  Ituli̮- 'zunehmen, sich vermehren, (v. Wasser) steigen, entstehen'
  Ptuvi̮·s 'Frühjahr, Frühling'
  POtulɵ·s 'Frühjahr, Frühling'
   
  hanti/osztjákVjtoγ 'Frühling'OL: 21
  Vjtoγi̮ 'Frühling'OL: 21
  DNtȧwə 'Frühling'OL: 21
  Otăwi 'Frühling'OL: 21
  Kaztɔw 'Frühling'OL: 21
  Kaztɔwĭ 'Frühling'OL: 21
   
  manysi/vogulTto̰j: to̰j-poŋ 'tavasz; Frühling'poŋ (päŋ) 'Kopf, Haupt'MSz
  KUtūjə 'Frühling'MSFOu: l27:179 (Kannisto, mitg. Liimola)
  Ptūjə 'Frühling'MSFOu: l27:179 (Kannisto, mitg. Liimola)
  Sotūja 'Frühling'MSFOu: l27:179 (Kannisto, mitg. Liimola)
   
  magyar tavasz 'Frühling, Frühjahr, Lenz,'
  Alt 'Frühlingsfrüchte; olyan gabonanemű, amelyet tavasszal szokás vetni (árpa, zab, kukorica); Getreindeart, die im Frühjahr gesät wird (Gerste, Hafer, Mais)'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn o, osztják ə, i, vogul ə, a és magyar (a)sz képző. A mordvin ndo, nda valószínűleg esetrag.

  A permi igei és névszói adatok csak akkor egyeztethetők egymással, ha a 'tavasz' jelentésű permi és más finnugor szavak egy finnugor 'árvíz, emelkedés (vízé)' jelentésű ige származékai. Ezt a magyarázatot a jelentés szempontjából több analógia is alátámasztja. Ugyanis az évszakok nevei több nyelvben is összefüggnek az évszakra jellemző természeti jelenség (vagy az évszakban végzett munka) megnevezésével, vö. pl. finn suvi 'nyár' ~ 'olvadás télen', osztják V lǒŋ 'nyár' ~ lǒŋi̮m 'hómentes hely', orosz зима 'tél' ~ avesztai zyå- (zim-) 'fagy, tél' (lásd Vasmer, REtWb.).

  Nomenverbum?  Bibliográfia
  • ÁKE 593 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Rédei: NyK 68: 424-5 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • A.Kövesi : PermiKépz 308
  • Lindström: Suomi 1852: 89
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 91 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • Anderson: Wandl 32 = Anderson, Nikolai, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. St.-Pétersbourg 1893 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. Tome XL, No„– 2 et dernier).