Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. šurɜ- U    'vág, oszt'  de 'schneiden, teilen'  en 'cut, divide, distribute, share'  UEW № 1014 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákSši̮r- 'schneiden, abschneiden, abstutzen (z. B. die ungleichen Teile), entzweispalten'
  Sšor- 'in Stücke schneiden z.B. Brot'
  Kšə̑r- 'schneiden, abschneiden, abstutzen (z. B. die ungleichen Teile), entzweispalten'
  Gšorị̑ 'schneiden (z. B. Brot)'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénLuše̮r- 'schneiden'
  Sši̮r- 'scheren, beschneiden, schneiden'
  Pši̮r- 'scheren, beschneiden, schneiden'
  POšѳr- 'scheren'
  POšȯ·rѳt- 'aus- od. zuschneiden'
   
  hanti/osztjákVlŏrt- 'schneiden (Haar u.a.)'OL:57
  Vjjŏrt- 'schneiden (Haar u.a.)'
  DNtărt- 'schneiden (Haar u.a.)'
  DNtăremə- 'schneiden'
  Olărt- 'schneiden (Haar u.a.)'
  Kazʌŏremə- 'schneiden'
   
  magyar irt- 'ausrotten, vertilgen, ausroden'Präs. 1Sg. irtok
   ?arat- 'ernten'
  regirít- 'ausrotten, vertilgen; (aus)roden'
  regorot- 'ausrotten, vertilgen; (aus)roden'
  Altort- 'ausrotten, vertilgen; (aus)roden'
  ÚESz.arat
  ÚESz.irt
   
  nyenyecOt́ār- 'teilen (in Teile z. B. Fische, Rentiere, Menschen)'Juraksamojedisches:502
   
  ? enyec teŋabo- 'teilen'
   
  nganaszan taruʔá- 'teilen'
   
  szölkupTytār- 'vaihtaa; wechseln'DonnMskr
  Ntaara- 'wechseln (z. B. Hemd); teilen'
  Ntara- 'wechseln (z. B. Hemd,); teilen'
  Ketaarna- 'wechseln (z. B. Hemd); teilen'
   
  kamassz tārəľa- 'teilen'
   
  kojbál таарламъ 'teilen'Janhunen, SW:155
   
  mator тээрнамъ 'teilen'Janhunen, SW:155
   таарнымъ 'teilen'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az osztják és magyar t képző.

  A magyar irt- az eredetibb ort-, orot- alakból keletkezhetett elhasonulás útján.

  A permi nyelvekben az őspermi * egyrészt megőrződött, másrészt pedig őspermi * > *ȯ > zürjén , votják o hangváltozás történt. Ennek következtében szóhasadással alakpárok alakultak ki.

  Az enyec teŋabo akkor tartozik ehhez az egyeztetéshez, ha benne szóbelseji r tűnt el. A lapp Wfs (69, 70) a͔ˈu̯Rȧni- 'erdő nélkülivé válik' εˈɯ̯ɔRε- '(erdőt) kivág' (N. Sebestyén: NyK 53: 35; ALH 3: 305) szavak hangtani és jelentéstani okokból nem tartozhatnak ide.  Bibliográfia
  • Collinder: CompGr 123, 406 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Steinitz: FgrVok 23 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Toivonen: FUF 21: 97 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Bárczi: Htört2 105.00 = Bárczi, Géza, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
  • Paasonen: JSFOu 26/4: 15 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Horger: MNy 38: 12 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Bárczi: MNy 56: 241 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Gombocz: MNy 5: 416 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Rédei: NyK 65: 372 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Janhunen: SW 155 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.