Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. tȣmpɜ- Ug    'ledob, lecsap (nagy csattanással)'  de 'mit knallendem Geräusch hinwerfen, schlagen'  en 'throw down, strike (with a clapping sound)'  UEW № 1866 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Hang,  Dob


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  manysi/vogulLOtå̄mp- 'verődik; sich hinwerfen'VNGy: 4:209
  LOpisäľ tå̄mpi 'a puska hangosan lő; das Gewehr schießt laut'pisäľ 'Gewehr'MK4: 175
   
  magyar dob- 'werfen'
  regdob- 'schlagen'Latinovngaricum
  regdob- 'schlagen'Latinovngaricum
  Alttobni 'werfen'Latinovngaricum
  Alttopni 'werfen'Latinovngaricum
  ÚESz.dob


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar szókezdő t zöngésedése a szó belseji b hatására keletkezett kései fejlemény.

  A Wichmann által (FUF 11: 231) idevont mordvin (Wied.) E tomba- 'dobbant, kopog, üt, megüt', votják S di̮bi̮rt- 'erősen kopog', (Wichm., a.a.O.) G dị̑mbị̑rtị̑-, J di̮bi̮rti̮- 'kopog, koppint' és magyar dobog- 'kopog, koppint' szavak hangutánzó/hangfestő eredetűek.

  A zürjén S debe̮d-, Lu. de̮be̮d- 'ráharap (hal horgászáskor)' szó (Lytkin: UAJb. 40: 232) az első szótagi e és az eltérő jelentés miatt nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Lakó: AAPJ 17: 15, 21 = Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Julkaisuja. Acta Academiae Pedagogicae Jyväskyläensis. 1–, Jyväskylä 1938–
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Munkácsi: NyK 25: 276 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NyK 64: 63, 66 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.