Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. suŋɜ Ug    'sarok, szeglet'  de 'Ecke, Winkel'  en 'corner (n), angle'  UEW № 1850 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szög. Szeglet. Zug


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVsŏŋ 'Entfernung (?), [Kop.] Ecke (?)'OL: 84
  DNsŏŋ 'Ecke, Winkel'OL: 84
  Osuŋ 'Ecke, Winkel'OL: 84
   
  magyar zug 'Winkel; Ecke'
   zugoly 'Winkel'
  regszug 'keskeny utca, schmale Straße'
  regszugoly 'Winkel'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyarban sz > z, az ugorban pedig *ŋ > *ŋk > g hangváltozás történt.

  A magyar zug valószínűleg elvonás a zugoly szóból.

  A magyar zug, szug szónak a szeg, szög szóval való téves egyezetéséhez lásd a *seŋkɜ 'ék' Ug szócikket.

  A vogul sɑ̄m 'sarok, szög, szeglet', nyenyec siejea és szölkup seäŋä 'sarok' (Beitr. 30, 222) szavak hangtani okokból nem vonhatók ide (vö. Szinnyei: NyK 38: 279; Fokos: Nyr. 67: 58; Liimola: FUF 31: 115—6).  Bibliográfia
  • Beitr 30, 222 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Liimola: FUF 31: 115-6 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Bárczi: Htört2 164.00 = Bárczi, Géza, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 315 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 575 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Anderson: Wandl 96 = Anderson, Nikolai, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. St.-Pétersbourg 1893 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. Tome XL, No„– 2 et dernier).