Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. toŋɜ- (taŋɜ-) FU    '(meg/fel)dagad'  de 'schwellen (aufschwellen, anschwellen)'  en 'swell (vi)'  UEW № 1064 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Növekedés


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? komi/zürjénSdundi̮- '(an/auf)schwellen (z. B. Körper, Bauch infolge einer Krankheit)'
  Ptundi̮- '(an/auf)schwellen (z. B. Körper, Bauch infolge einer Krankheit)'
  POdundi·- 'schwellen (vom Magen)'
   
  ? magyar dagad- '(auf)schwellen'
   dagaszt- 'schwellen; kneten'
  Altffeltagaztot ''JordK 34. (1516-19)
  ÚESz.dagad


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A zürjén d és magyar d, szt képzők.

  Az egyeztetés zürjén *duŋ-d- > *dum-d- vagy *duŋ-d- > dund-, valamint magyar *ŋ > *ŋk > g hangváltozás esetén helyes. A szókezdő (t >) d a szó belseji zürjén nd, valamint magyar g hatására keletkezett a zürjén, illetve a magyar nyelv külön életében.

  Hangutánzó/hangfestő.

  A vogul taŋert- stb. 'nyom' és osztják tĕŋərt- 'nyom' (Wichmann: FUF 11: 233; vö. Mikola: NéprNytud. 8: 23) szavak eredeti palatális magánhangzóik miatt nem tartozhatnak ide.
  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 11: 233 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.