Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. toŋɜ- (taŋɜ-) FU    '(meg/fel)dagad'  de 'schwellen (aufschwellen, anschwellen)'  en 'swell (vi)'  UEW № 1064 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Növekedés


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? komi/zürjénSdundi̮- '(an/auf)schwellen (z. B. Körper, Bauch infolge einer Krankheit)'
  Ptundi̮- '(an/auf)schwellen (z. B. Körper, Bauch infolge einer Krankheit)'
  POdundi·- 'schwellen (vom Magen)'
   
  ? magyar dagad- '(auf)schwellenMNSz HHC
   dagaszt- 'schwellen; knetenMNSz HHC
  Altffeltagaztot 'MNSz HHCJordK 34. (1516-19)


  Magyarázat

  Syrj. d und ung. d, szt sind Ableitungssuffixe.

  Die Zusammenstellung ist nur im Falle eines Lautwandels syrj. *duŋ-d- > *dum-d- od. *duŋ-d- > dund- bzw. ung. *ŋ > *ŋk > g richtig. Das anlautende (t >) d ist unter dem Einfluß des inlautenden syrj. nd bzw. ung. g im Sonderleben der syrj. und ung. Sprache entstanden.

  Onomat.

  Wog. taŋert- usw. 'drücken' und ostj. tĕŋərt- 'pressen, drücken' (Wichmann: FUF 11: 233; vgl. Mikola: NéprNytud. 8: 23) können wegen des ursprünglich palatalen Vokals nicht hierher gehören.
  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 11: 233 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.