Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. tulka U    'toll, szárny'  de 'Feder, Flügel'  en 'feather, plume, wing '  UEW № 1075 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  számi/lappLtål'kē '(bird's) feather, Daune'
  Ndǫl'ge -lg- '(bird's) feather'
  Ttoilke 'Feder'663
  Ktoilke 'Feder'
   
  mordvinEtolga 'Feder, Flügel'
  Mtolga 'Feder, Flügel'
   
  udmurt/votjákSti̮li̮ 'Feder, Flügel'
  Ktə̑lə̑ 'Feder, Flügel'
  Gtị̑lị̑ 'Feder, Flügel'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénLeti̮l 'Feder, Flügel'
  Pti̮v 'Schwung- od. Schwanzfeder'
  POtɵl 'Feder, Flügel'
   
  hanti/osztjákVtŏγəl 'Feder, Flügel'OL: 111
  DNtŏχət 'Feder, Flügel'OL: 111
  Otŏχəl 'Feder, Flügel'OL: 111
   
  manysi/vogulTJtōl 'Flügel'WV: 73
  KUtowl 'Flügel'WV: 73
  Ptowl 'Flügel'WV: 73
  Sotowəl 'Flügel'WV: 73
   
  magyar toll 'Feder'
  regtall 'Feder'
  regtollu 'Feder'
  regtolu 'Feder'
  regtolyu 'Feder'
  regtoju 'Feder'
  regtulu 'Feder'
  reg 'Feder'
  regtolv- 'Feder'
   
  nyenyecOto 'Feder, Flügel'489
  Otyly 'Feder, Flügel'< komi/zürjén
  Ot́ly 'Feder, Flügel'< komi/zürjén
   
  enyec tua 'Flügel'
   
  nganaszan t́ụ 'Flügel'
   t́ụa 'Flügel'
   
  szölkupTatuu 'Flügel, Feder'
  Btuu 'Flügel, Feder'
  Ntu 'Flügel, Feder'
  Ke 'Flügel, Feder'
   
  mator tu 'Flügel, Feder'FUFA: 12:106 (Setälä)


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. ? altaji: török  'szőr, toll', török tülüg 'szőrös, tollas', török tülkü 'róka' .

  A toll ~ tollu (tolv-) tőváltozat az *lk hangkapcsolattal magyarázható.

  A finn sulka 'szárny-, vagy faroktoll' (MUSz. 225; VglWb. 563; Halász: NyK 23:265; Wichmann: FUF 11:229, 15:38; Setälä: FUFA 12:106, JSFOu. 30/5:57; Beitr. 65) szó eleji s, a lív tūrgə̑z 'toll' (Mägiste: EK 10: 130) pedig szó belseji r hangja miatt nem vonható ide.

  A cseremisz (Wichmann: FUF 15: 38) -təl, -tə̑l, -tiĺ: J pistəl, U pə̑štə̑l, B pə̑stə̑l, M piśtiĺ 'toll' szót többen (MUSz. 225; VglWb. 563; Setälä: FUFA 12: 106, JSFOu. 30/5: 57; Wichmann: FUF 15: 38; Beitr. 65; Beke: NyK 45: 345; Toivonen: FUF 19: 207; Sauvageot, Rech. 72; Steinitz, FgrVok. 22; FUV; Collinder, CompGr. 120) is idevonták. Az egyeztetés azonban nehézségekbe ütközik, mivel egyrészt a cseremisz szóra önálló szóként nincs adat, másrészt pedig magánhangzója palatális.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 87, 89, 190, 204-5, 273 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 65 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 120 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Sajn: Dem 63 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Steinitz: FgrVok 22 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Setälä: FUFA 12: 106 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 57 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • E.Itkonen: LpChr 100.00 = Itkonen, Erkki, Lappische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und Wörterverzeichnis. Helsinki 1960 (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VII).
  • Honti: MNy 81: 145 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 225 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 265 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Németh: NyK 47: 472 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 76: 366 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 72 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • Janhunen: SW 166 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 563 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.