Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. tule- U    'jön'  de 'kommen'  en 'come '  UEW № 1074 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn tule- 'kommen; werden'
   
  észt tule- 'kommen; werden'
   
  ? számi/lappTtollı̊- 'kommen'661
  Ktollı̊- 'kommen'
   
  mari/cseremiszKBtola- 'kommen'
  Utola- 'kommen'
  Btola- 'kommen'
   
  ? magyar talál- 'finden, treffen; erachten, befinden'
   
  nyenyecOto- 'kommen'493
   
  enyecChtoʔaro- 'kommen'
  Btoʔado- 'kommen'
   
  nganaszan tūʔa- 'kommen'
   
  szölkupTatü- 'gehen, kommen'Erd
  Tatǖ- 'gehen, kommen'Erd
  Tatyynga- '(an)kommen'Erd
  Tytǖa- '(an)kommen'DonnMskr
  Ketyywa- '(an)kommen'Erd
   
  ? kamassz šola- 'kommen'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar ál, enyec ro, do és kamassz la képző.

  A lapp toll- szó talán finn jövevényszó. 

  A finnugor 'jön' → magyar 'talál' jelentésváltozáshoz vö. indoeurópai *pent- 'megy …' → ófelnémet findan 'siet' → német finden 'talál'; latin venio 'jön' ~ invenio 'talál'; ószláv iti 'jön' ~ na-iti 'talál'.

  A szókezdő š miatt kérdéses, hogy a kamassz šola- szó idetartozik-e.  Bibliográfia
  • Collinder: AUU 1/4/1965: 145 = Acta Universitatis Upsaliensis. Nova Series. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis. I–, Stockholm – Göteborg-Uppsala 1963–.
  • Beitr 41, 203 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 119 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Lehtisalo: FUF 21: 23 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 33 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 65 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 175 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Halász: NyK 23: 266 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Budenz: NyK 6: 411 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Castrén: Suomi 1845: 183
  • Lindström: Suomi 1852: 96
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 506 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.