Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. tarɜ-kɜ (tarkɜ) FU    'daru'  de 'Kranich'  en 'crane '  UEW № 1032 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákSturi 'Kranich'
  Kturi 'Kranich'
   
  komi/zürjénSturi 'Kranich'
  Pturi· 'Kranich'
  POturi· 'Kranich'
   
  hanti/osztjákVtarəγ 'Kranich'OL:88
  DNtorə 'Kranich'
  Otar 'Kranich'
   
  manysi/vogulTJtarə·w 'Kranich'Steinitz, WogVok:188 (Kannisto, mitg. Steinitz)
  Ptē̮rəγ 'Kranich'
  Sotāriγ 'Kranich'Steinitz, WogVok:188
   
  magyar daru 'Kranich'Akk.. darut ~ darvat
  ÚESz.daru


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. ? altaji: török turna , mongol toγuriγun (> tunguz tokorou̯ ) 'daru'.

  A magyar szókezdő d a szó belseji r hatására *t-ből zöngésült. A daru ~ darv- tőváltakozás * < *rk hangváltozás alapján magyarázható.

  A * képző valószínűleg már a FU korban a tőhöz járult.

  Hangutánzó/hangfestő.  Bibliográfia
  • Lakó: AAPJ 17: 21 = Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Julkaisuja. Acta Academiae Pedagogicae Jyväskyläensis. 1–, Jyväskylä 1938–
  • N.Sebestyén : ALH 1: 299 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Munkácsi: Ethn 6: 138 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Steinitz: FgrVok 34 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Honti: MNy 81: 146 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • N.Sebestyén : NyIOK 1: 372
  • Munkácsi: NyK 25: 271 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Gombocz: NyK 28: 181 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NyK 64: 64 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Budenz: NyK 6: 420, 10: 80, 20: 151 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 67 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 93 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 489 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Munkácsi: VNyj 260 = Munkácsi, Bernát, A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Budapest 1894 (UF 11 – Sonderdruck aus NyK 21–24).
  • Munkácsi: VotjNyt 107 = Munkácsi, Bernát, Votják nyelvmutatványok magyar fordítással és szójegyzékkel. Votják nyelvtanulmányok. 1. rész: Bevezetés: Idegen elemek a votják nyelvben. Budapest 1884 (UF 5).