Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. tȣ̈ U    'te'  de 'du'  en 'you (sg)'  UEW № 1083 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: névmások


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn sinä 'du'Gen. sinun
   
  észt sina 'du'Gen. sinu
   
  számi/lappWfsdȧtnε 'du'
  Ndǭn ~ dǫn 'du'
  Ndū- ~ du 'du'
  Nottonn 'du'614
  Notton 'du'614
  Atonn 'du'614
  Aton 'du'614
  Kldtonn 'du'614
  Kldton 'du'614
  Ttonn 'du'614
  Tton 'du'614
  Ktonn 'du'
  Kton 'du'
   
  mordvinEton 'du'
  Mton 'du'
   
  mari/cseremiszKBtəń 'du'
  Utə̑j 'du'
  Utə̑jə̑ 'du'
  Btə̑ń 'du'
  Btə̑j 'du'
   
  udmurt/votjákSton 'du'Gen. tị̑nad
  Kton 'du'Gen. tə̑nad
  Gton 'du'Gen. tị̑nadWichm [wotj]
   
  komi/zürjénSte 'du'
  Pte 'du'
  POte 'du'
   
  magyar  'du'Akk. tégëd
   
  enyec toďi 'du'
   
  nganaszan tannaŋ 'du'
   
  szölkupTatat 'du'
  Btat 'du'
  Tytat 'du'DonnMskr
  Ketan 'du'
   
  kamassz tan 'du'
   
  kojbál танъ 'du'131: 147
   
  mator танъ 'du'a.a.O. ?????


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir tet 'te'; altaji: mongol *ti > či 'te', ta 'ti' ; indoeurópai *te, *tu̯e, *tū̆ : óind tvám 'te', óind te 'neked', latin tu .

  A finnben *ti- > si- hangváltozás történt.

  A magyar téged alak g eleme ugor *ŋ névmásképzőre vezethető vissza (vö. Liimola: FUF 28:24; lásd még *mȣ̈ 'én' U, *mȣ̈ 'mi' U, *sȣ̈ 'ő' FU, *tȣ̈ 'ti' U).

  A tőbeli magánhangzó nem vezethető vissza egyetlen finnugor előzményre. A finn, észt és cseremisz szavak eredeti *i, a zürjén és magyar szavak *e, valamint a votják o, (< őspermi *ȯ, *) szintén eredeti palatális magánhangzóra utalnak. A lapp, mordvin és szamojéd szavak alapján eredeti veláris magánhangzó feltételezhető. Lehetséges, hogy az uráli alapnyelvben az egyes számú személyes névmásoknak két alakváltozatuk volt, egy palatális és egy veláris magánhangzójú (vö. Joki: FUFA 32: 48).  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 17, 196-7, 202-3, 210-1, 282 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Jacobsohn: ArUgrof 25 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Munkácsi: Budenz-Alb 248-9
  • Révai: ElGr 358 = Révai, Nicolaus, Elaboratior Grammatica Hvngarica. I2–II2, Pest 1806; III, [hrsg. von Simonyi, Zsigmond] Budapest 1908.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Jensen: Hirt-Festschr 2: 35
  • Collinder: IUrSprg 55 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • Setälä: JSFOu 30/5: 32 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Collinder: JukUr 71 = Collinder, Björn, Jukagirisch und Uralisch. Uppsala – Leipzig 1940 (Uppsala Universitets Ärsskrift. Recueil de travaux publié par l'université d'Uppsala 1940: 8).
  • Fábián: MNyszet 1: 273 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • Hunfalvy: MNyszet 3: 300, 4: 82 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 192 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 267 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Ahlqvist: Suomi 1863: 43-4
  • Janhunen: SW 147 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Angere: UrJukFr 67 = Angere, Johannes, Die uralo-jukagirische Frage. Ein Beitrag zum Problem der sprachlichen Urverwandtschaft. Stockholm 1956.