Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. tekɜ- FU    'lök'  de 'stoßen'  en 'thrust (v), push'  UEW № 1045 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn työntä- 'stoßen, schieben; mühsam streben; ausschicken, entsenden'
   
  ? udmurt/votjákStuj- 'stecken, hineinstecken'
  Uftu̇j- 'stecken, hineinstecken'
   
  komi/zürjénLutoj- 'zerstoßen, stampfen; zerstampfen, stoßen, schieben'
  Udtoj- 'zerstoßen, stampfen, stoßen, zerstampfen, schieben'
  POtu̇·j- 'stoßen'
   
  hanti/osztjákVtökən- 'sich füllen, voll werden'978, 979
  Vjtöki- 'stopfen, dichten (ein Boot, ein Haus)'978, 979
  DNtekəptə- 'füllen, vollgießen'978, 979
  Otokən- 'sich füllen, voll werden'978, 979
  Kaztekən- 'sich füllen, voll werden'978, 979
   
  manysi/vogultäw- 'pistää, työntää, tunkea; stechen, stoßen, drängän'Vir: 1973: 167
  KMtäγ- 'pistää, työntää, tunkea; stechen, stoßen, drängän'Vir: 1973: 167
  Ptǟw- 'pistää, työntää, tunkea; stechen, stoßen, drängän'Vir: 1973: 167
  Sotaγ- 'pistää, työntää, tunkea; stechen, stoßen, drängän'Vir: 1973: 167
  Sotuj- 'stoßen, stampfen; толкать'< komi/zürjén
   
  magyar tűz- 'anstecken, aufstecken; steppen, nadeln, bestechen, aussticken; stechen, brennen (Sonne)'
   tövis 'Dorn, Stachel'
    'Nadel'
  Altbetöv- 'tief eindringen'
  ÚESz.tövik
  ÚESz.tövis
  ÚESz.
  ÚESz.tűz


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn ntä, osztják i, n, pt és magyar z képző.

  Ha a permi szavak alapján feltett őspermi *o̭ finnugor *o hangra megy vissza, akkor azok a magyar tol- 'tol' ige megfelelői lehetnek (lásd *tojɜ- 'lök' FU).

  A magyar  '' az (elavult) töv- ige ő igenévképzős származéka (Szarvas: Nyr. 21: 195; TMNy 330; Simonyi: Nyr. 32: 352; Melich: MNy. 7: 267; Horger, MSzav. 174; SzófSz.).

  Simonyi (Nyr. 32: 254kérdőjellel idevonta a finn tykki- 'kopog, kopogtat, csipeget stb.' és cseremisz tükala- 'lök' igét. Ezek azonban hangtani és részben jelentéstani okokból nem tartozhatnak ide.

  A magyar tűz- ige törökből való származtatása elutasítandó (vö. dik- 'szúr').
  Bibliográfia
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Uotila: FUF 26: 178 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Liimola: FUF 39: 269 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • K.Sal : MNy 66: 97
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Paasonen: NyK 41: 378 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Simonyi: Nyr 32: 354 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Uotila: SyrjChr 161 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Liimola: Vir 1937: 166 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.
  • Anderson: Wandl 146-7 = Anderson, Nikolai, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. St.-Pétersbourg 1893 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. Tome XL, No„– 2 et dernier).