Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. tuŋke- FU    '(be)dug, benyom, benyomul'  de 'drängen, hineindrängen, dringen, stopfen, hineinstecken'  en 'stick, put in, press in '  UEW № 1079 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Nyom. Présel


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn tunke- 'drängen, hineindrängen, dringen'
   
  észt tungi- 'dringen, sich drängen'
   
  mordvinEtongo- 'hineinstecken'
  Mtongo- 'hineinstecken'
   
  ? manysi/vogulTJtokr- 'stopfen'WV: 111
  KUtoχr- 'stopfen'WV: 111
  Ptokr- 'stopfen'WV: 111
  Sotoχr- 'stopfen'WV: 111
   
  magyar dug- 'stopfen, einstecken, verbergenMNSz HHC


  Magyarázat

  Vgl. alt. *tïγ ~ *tïŋ ~ *tïq : türk. tïy   'stark, dicht', türk. tïγ- 'abstumpfen, stopfen', mong. čigiraq 'massiv, stark', mong čigj̆i- 'stopfen, pfropfen' .

  Wog. r ist ein Ableitungssuffix.

  Das wog. Wort kann nur unter Annahme einer Lautentwicklung χ < *ŋχ < FU *ŋk hierher gestellt werden.

  Das anlautende d im Ung. ist unter dem Einfluß des g aus stimmlosem t entstanden.

  Wotj. S K dong- 'stoßen, rücken', (Wichm.) G dongı̣̑- 'stoßen, einen Stoß geben' (Wichmann: FUF 11: 232; EtSz.; SzófSz.) können aus lautlichen Gründen nicht hierher gehören (s. *tȣŋɜ- 'stoßen' FU).

  Zu dem irrtümlich hierher gestellten wog. tuŋ- (Munkácsi: NyK 25: 281; Szinnyei: NyK 38: 277; NyH7; EtSz.; Uotila: MSFOu. 65: 366; SzófSz.) s. *ϑȣ̈ŋɜ 'Pfropfen, Keil' Ug.  Bibliográfia
  • Lakó: AAPJ 17: 12, 15, 20, 21 = Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Julkaisuja. Acta Academiae Pedagogicae Jyväskyläensis. 1–, Jyväskylä 1938–
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Liimola: FUF 26: 200 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 260 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Németh: NyK 47: 75 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Fokos: NyK 61: 58 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NyK 64: 63 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 390, 391 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.