Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. terä FU    'él, hegy (pl. késé)'  de 'Schneide, Spitze'  en 'edge, peak, tip '  UEW № 1049 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Hegyes. Éles


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn terä 'Schneide, Schärfe, Spitze, Gipfel'
   
  észt tera 'Schneide, Spitze'
   
  számi/lappNdœrre -œ̄r- 'edge-side, the whole of the thin part of an axe'
  Ntierre 'Klinge (eines Messers)'
  Nottieᵢrr 'Klinge (eines Messers)'617
  Kldtieᵢrr 'Klinge (eines Messers)'617
  Ttierre 'Klinge (eines Messers)'617
   
  mari/cseremiszKBter 'Schneide'
  Utür 'Schneide'
  Btür 'Schneide'
   
  udmurt/votjákStir 'Axt, Beil'
  Kter 'Axt, Beil'
  Gtir 'Axt, Beil'Wichm [wotj]
   
  magyar tőr 'Dolch; (veralt.) Schwert; Pfrieme'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A votják 'fejsze, balta' és magyar 'tőr' jelentések a feltett eredeti jelentésből világosan érthetők.

  Toivonen (FUF 21: 126) szerint a magyar tőr inkább a mordvin E toro, M tor 'szablya' szavakkal egyeztethető, annak ellenére, hogy Paasonen (közli Toivonen: a.a.O.) a szót a finn tuura 'jégcsákány' szóval hozza kapcsolatba. Toivonen lehetségesnek tartja, hogy a mordvin toro korábban palatális hangrendű volt. Ez azonban nem fogadható el, mivel az o ilyen mássalhangzó-környezetben veláris magánhangzóra megy vissza.

  A SzófSz. a magyar tőr szót — bár kérdőjellel — a magyar (elavult) töv- 'szúr' (~ tűz- 'tűz, felszúr') igéből származtatja. Ez nem fogadható el, mivel finnugor *r deverbális névszóképző nincsen.

  A magyar tőr szónak kaukázusi nyelvekből való származtatása (vö. lák tur, csecsen t̀ur 'kard, szablya' (ÁKE 609; Simonyi: Nyr. 43: 385; Mészáros: NéNy. 8: 107) nem fogadható el.  Bibliográfia
  • Toivonen: FUF 21: 125 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 232 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.